When User Action Detail Object
2 weeks ago admin Resource update yast-ldap/master - Xhosa
2 years ago none Committed changes yast-ldap/master - Xhosa
2 years ago SarahKriesch Translation changed yast-ldap/master - Xhosa
<p>Ukuba isiyelelani sinokuba namaxabiso athe chatha, fakela amangeniso <b>amatsha </b>ne-Fakela Ixabiso </b>. Ngamanye amaxesha iqhosha liqulethe uludwe
lwamaxabiso anokubakho ukuze asetyenziselwe isiyelelani sangoku.
Ukuba ixabiso lwesiyelelani esihlelwayo sifanele ukuba ligama elifana lodwa (DN),
yinto enokwenzeka ukulikhetha kumthi we-LDAP ngokusebenzisa <b> u-Khangela</b>.
</p>
3 years ago none Resource update yast-ldap/master - Xhosa
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 61 506
Translated 72.1% 44 345
Needs editing 0.0% 0
Failing check 3.3% 2

Last activity

Last change May 30, 2017, 6:39 p.m.
Last author Sarah Kriesch

Activity in last 30 days

Activity in last year