Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
19.7% 19.9% 1.3% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
0.9% 0.1% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 0.0% 0.0% Translate
Kabyle
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
1.7% 0.1% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Russian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://documentation.suse.com/sles
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/doc-sle-translations.git
Repository branch master f67adfc, a year ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/doc-sle-translations/main-opensuse-master/
Filemask*/po/art_sle_install_quick.*.po
Number of strings 5825
Number of words 110625
Number of languages 25
Number of source strings 233
Number of source words 4425
When User Action Detail Object
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Po dokončení instalační rutiny se počítač rebootuje do nainstalovaného systému. Přihlaste se, spusťte YaST a systém dolaďte. Pokud nepoužíváte grafickou plochu nebo pracujete ze vzdáleného systému, najdete informace o používání YaST z terminálu v <xref linkend="cha.yast.text"/>.
13 hours ago aleskastner Translation changed doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Během instalace se průběh zobrazuje podrobně na kartě <guimenu>Podrobnosti</guimenu>. Záložka <guimenu><phrase role="productname"><phrase os="osuse">openSUSE Leap</phrase><phrase os="sles">SUSE Linux Enterprise Server</phrase><phrase os="sled">SUSE Linux Enterprise Desktop</phrase></phrase> Poznámky k verzi</guimenu> </guimenu> zobrazuje důležité informace; jejich čtení doporučujeme.
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Během instalace se průběh zobrazuje podrobně na kartě <guimenu>Podrobnosti</guimenu>. Záložka <guimenu><phrase role="productname"><phrase os="osuse">openSUSE Leap</phrase><phrase os="sles">SUSE Linux Enterprise Server</phrase><phrase os="sled">SUSE Linux Enterprise Desktop</phrase></phrase>Poznámky k verzi</guimenu> </guimenu> zobrazuje důležité informace; jejich čtení doporučujeme.
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Proces instalace
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Po dokončení konfigurace systému na obrazovce <guimenu>Nastavení instalace</guimenu> klikněte na <guimenu>Instalovat</guimenu>. V závislosti na výběru softwaru budete možná muset souhlasit s licenčními smlouvami, než se objeví obrazovka s potvrzením instalace. Dosud nebyly ve vašem systému provedeny žádné změny. Po druhém klepnutí na <guimenu>Instalovat</guimenu> se spustí instalační proces.
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Spuštění instalace
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Ve výchozím nastavení je Firewall povolen se všemi síťovými rozhraními nakonfigurovanými pro veřejnou zónu. Podrobnosti o konfiguraci viz <xref linkend="sec.security.firewall.firewalld"/>.
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
<guimenu>Firewall a SSH</guimenu>
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
Podrobné informace o hardwaru zobrazíte kliknutím na <guimenu>Systém</guimenu>. Na výsledné obrazovce můžete také změnit <guimenu>Nastavení jádra</guimenu> - viz <xref linkend="sec.yast_install.proposal.system"/> pro více informací.
13 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_sle_install_quick master - Czech
<guimenu>Systém</guimenu>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year