Components

Component Translated
master
55.4%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Glossaries

There are currently no glossaries defined for this project.

When User Action Translation
3 months ago None Commited changes libstorage/master - Polish
3 months ago Kamil Stańczyk Translation changed libstorage/master - Polish
Formatowanie partycji %1$s (%2$s) z systemem plików %3$s
3 months ago Kamil Stańczyk Translation changed libstorage/master - Polish
Formatowanie urządzenia plikowego %1$s dla pliku %2$s (%3$s) z systemem plików %4$s
3 months ago Kamil Stańczyk Translation changed libstorage/master - Polish
Formatowanie woluminu device mapper (DM) %1$s (%2$s) z systemem plików %3$s
3 months ago Kamil Stańczyk Translation completed libstorage/master - Polish
3 months ago None Commited changes libstorage/master - Polish
3 months ago Kamil Stańczyk New translation libstorage/master - Polish
Przydzielanie właściwości pliku przy użyciu chattr nie powiodło się.
3 months ago Kamil Stańczyk New translation libstorage/master - Polish
Tworzenie woluminu podrzędnego %1$s na urządzeniu %2$s z opcją "nie kopiuj przy zapisie"
3 months ago Kamil Stańczyk New translation libstorage/master - Polish
Wolumin podrzędny %1$s na urządzeniu %2$s zostanie utworzony z opcją "nie kopiuj przy zapisie"
4 months ago Alessio Adamo Translation completed libstorage/master - Italian
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year