SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Due to the huge amount of packages full translation cannot be achieved here. So it's recommended to only translate the patterns.

Translation status

Strings528
90.5% Translate
Words6123
87.4%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
t master
5.7% 4.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
patterns SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
php master
0.0% 0.0% 19.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
leechcraft master
0.0% 0.0% 44.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
y master
8.9% 7.7% 21.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive-specs master
0.3% 0.1% 48.5% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
i master
11.8% 10.9% 19.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libqt master
1.4% 1.3% 43.1% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
python master
0.4% 0.3% 28.6% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
google master
1.2% 0.8% 7.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xfce4 master
2.2% 1.9% 40.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
perl master
2.3% 0.5% 10.5% 0.8% 0.0% 0.0% Translate
rubygem master
0.0% 0.0% 42.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive master
0.3% 0.1% 26.0% 0.3% 0.0% 0.0% Translate
kde master
13.3% 11.4% 26.8% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
patterns SLE-15-SP1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ghc master
0.5% 0.7% 52.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
e master
8.1% 6.8% 27.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
o master
1.8% 1.9% 32.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
l master
3.8% 4.1% 28.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
yast2 master
100.0% 100.0% 0.0% 80.3% 0.0% 1.4% Translate
f master
6.5% 6.0% 26.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
d master
10.8% 8.6% 25.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
b master
9.4% 11.6% 34.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
x master
9.3% 11.3% 29.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
tesseract master
0.0% 0.0% 63.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
golang master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
z master
7.4% 5.8% 36.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
v master
2.3% 1.0% 26.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
p master
3.8% 4.6% 37.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
u master
6.4% 5.0% 26.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
n master
3.8% 3.0% 29.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
j master
5.2% 3.6% 25.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
s master
4.0% 3.9% 33.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
h master
4.0% 2.5% 32.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
g master
4.6% 4.1% 27.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
c master
6.9% 6.3% 28.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
m master
3.5% 2.9% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mate master
0.0% 0.0% 51.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gstreamer master
3.9% 4.3% 62.3% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
patterns master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
wx master
1.1% 0.1% 18.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
w master
9.5% 6.9% 24.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
aspell master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
lib master
2.2% 2.3% 42.7% 1.3% 0.0% 0.0% Translate
myspell master
100.0% 100.0% 0.0% 4.7% 0.0% 0.0% Translate
a master
11.6% 9.4% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
r master
3.6% 3.3% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
q master
0.6% 0.2% 32.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gtk master
6.8% 7.7% 41.4% 1.8% 0.0% 0.0% Translate
k master
4.2% 3.4% 48.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libreoffice master
100.0% 100.0% 0.0% 14.2% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Knihovna libgnome-desktop obsahuje API sdílená několika aplikacemi na pracovní ploše, které však nemohou na platformě z různých důvodů fungovat.

Tento balíček obsahuje vazby GObject Introspection pro libgnome-desktop.
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Mono vazby pro gconfVazby Introspection pro knihovnu API plochy GNOME
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Balíček gnome-bluetooth obsahuje grafické programy k vytvoření, monitorování a používání zařízení Bluetooth.

Tento balíček obsahuje vazby GObject Introspection pro knihovnu gnome-bluetooth.
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Mono vazby pro gconfVazby Introspection pro knihovnu gnome-bluetooth
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Knihovna GNU Data Access (GDA)Tvorba a výběr z automatických archivů -- vazby Introspection
an hour ago aleskastner Translation changed packages-i18n/gnome master - Czech
Menu plochy GNOME -- vazby vhleduIntrospection
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Balíček obsahuje implementaci konceptu "Desktop Menu Specification" od freedesktop.org

Tento balíček obsahuje vazby GObject Introspection pro knihovnu libgnome-menu.
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Menu plochy GNOME -- vazby vhledu
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
DVB Daemon je služba napsaná ve Vala k založení Vašich zařízení digitálního videa (DVB), záznamu a sledování TV pořadů a prohlížení informací o pořadech (EPG). Může být přímo řízena svým rozhraním D-Bus nebo aplikacemi s UI dodávanými spolu s ní.

Balíček obsahuje zásuvný modul Totem pro použití Vašich zařízení DVB.
an hour ago aleskastner New translation packages-i18n/gnome master - Czech
Služba pro použití zařízení DVB -- modul Totem
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 528 6123
Translated 90.5% 478 5354
Needs editing 4.2% 22
Failing check 3.0% 16

Last activity

Last change May 26, 2019, 8:41 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year