SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Due to the huge amount of packages full translation cannot be achieved here. So it's recommended to only translate the patterns.

Translation status

Strings249
66.7% Translate
Words1807
72.8%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
patterns SLE-15-GA
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
c master
0.0% 0.0% 21.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
i master
0.0% 0.0% 16.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
k master
0.0% 0.0% 40.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xfce4 master
0.0% 0.0% 73.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
yast2 master
0.0% 0.0% 50.4% 0.0% 0.0% 1.4% Translate
d master
0.0% 0.0% 22.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
e master
0.0% 0.0% 21.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ghc master
0.0% 0.0% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
google master
0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.8% 0.0% Translate
libqt master
0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
r master
0.0% 0.0% 21.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
q master
0.0% 0.0% 22.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
l master
0.0% 0.0% 23.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
python master
0.0% 0.0% 24.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
x master
0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libreoffice master
0.0% 0.0% 86.8% 0.0% 0.7% 0.0% Translate
f master
0.0% 0.0% 19.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
g master
0.0% 0.0% 23.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
rubygem master
0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
s master
0.0% 0.0% 23.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gnome master
0.0% 0.0% 55.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
y master
0.0% 0.0% 12.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
leechcraft master
0.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
j master
0.0% 0.0% 27.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
lib master
0.0% 0.0% 33.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
wx master
0.0% 0.0% 12.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
v master
0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive-specs master
0.0% 0.0% 50.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
h master
0.0% 0.0% 24.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
b master
0.0% 0.0% 33.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
tesseract master
0.0% 0.0% 58.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
a master
0.0% 0.0% 23.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
o master
0.0% 0.0% 21.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
golang master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
u master
0.0% 0.0% 13.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
p master
0.0% 0.0% 24.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
php master
0.0% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
kde master
0.0% 0.0% 49.4% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
gstreamer master
0.0% 0.0% 50.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gtk master
0.0% 0.0% 28.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
t master
0.0% 0.0% 28.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive master
0.0% 0.0% 14.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
perl master
0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
aspell master
0.0% 0.0% 80.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
w master
0.0% 0.0% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mate master
0.0% 0.0% 38.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
m master
0.0% 0.0% 18.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
myspell master
0.0% 0.0% 76.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
n master
0.0% 0.0% 21.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
patterns SLE-15-SP1
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
z master
0.0% 0.0% 26.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
When User Action Detail Object
8 months ago LudwigNussel Resource update packages-i18n/patterns master - Polish
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Węzeł obliczeniowy zawiera minimalny obraz oprogramowania i obsługuje głównie programy symulacji. Usługi w tym węźle powinny być ograniczone do absolutnego minimum, a sam węzeł *musi* być instalowany w sposób automatyczny. Powinien być również instalowany wzorzec zmodularyzowanych bibliotek HPC.
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający podstawowe narzędzia programistyczne.
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Podstawowe narzędzia programistyczne
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Ten pakiet zawiera wszystkie pakiety, które są niezbędne do uruchomienia składnika serwera centralnego menedżera obciążeń slurm.
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Menedżer obciążeń HPC
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Ten pakiet zawiera wszystkie biblioteki zmodularyzowane i umożliwia używanie ich w środowisku HPC. Biblioteki te pozwalają na równoległe zainstalowanie wielu wersji MPI. Aby można było korzystać z tych bibliotek, należy je najpierw załadować za pośrednictwem polecenia modułu.
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
Ten pakiet zawiera wszystkie pakiety, które są niezbędne do programowania aplikacji HPC. Jego funkcjonowanie jest zależne od wzorca zmodularyzowanych bibliotek HPC. Pakiet ten dodatkowo zawiera kompilatory GNU i wszystkie potrzebne pakiety do zarządzania.
9 months ago ewelinamichalowska Translation approved packages-i18n/patterns master - Polish
32-bitowy wzorzec uzupełniający funkcje programowania jądra.
10 months ago admin Resource update packages-i18n/patterns master - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 249 1807
Translated 66.7% 166 1316
Needs editing 12.4% 31
Failing check 0.4% 1

Last activity

Last change April 4, 2019, 10:24 a.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year