When User Action Detail Object
yesterday none New string to translate yast-auth-client/master - Albanian
yesterday none Resource update yast-auth-client/master - Albanian
yesterday none New string to translate yast-auth-client/master - Albanian
yesterday none Resource update yast-auth-client/master - Albanian
7 months ago none Committed changes yast-auth-client/master - Albanian
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ju lutem vendoseni serverin URI
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter po lexon aktualisht bazën e të dhënave nga ofruesi i identitetit SSSD.
Para se të përdorni bazën e të dhënave të LDAP sudoers (nss_ldap), çaktivizoni bazën e të dhënave SSSD sudo nga "User Logon Management".
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter aktualisht po lexon bazën e të dhënave të grupit nga ofruesi i identitetit SSSD.
Para se të përdorni bazën e të dhënave të grupit LDAP (nss_ldap), çaktivizoni bazën e të dhënave të grupit SSSD nga "Menaxhimi i hyrjes së përdoruesit".
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter aktualisht po lexon bazën e të dhënave të përdoruesit nga ofruesi i identitetit SSSD.
Para se të përdorni bazën e të dhënave të përdoruesit të LDAP (nss_ldap), çaktivizoni bazën e të dhënave të SSSD nga "Menaxhimi i Identifikimit të Përdoruesve".
7 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-auth-client/master - Albanian
Ky kompjuter aktualisht përdor SSSD për të autentikuar përdoruesit.
Para se të mund të përdorni autentikimin e vjetër LDAP (pam_ldap), çaktivizoni SSSD nga "Menaxhimi i Identifikimit të Përdoruesve"
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 402 4475
Translated 9.7% 39 344
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.5% 2

Last activity

Last change April 23, 2019, 9 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year