yast2-cio is not part of openSUSE Leap 15 nor openSUSE Tumbleweed.

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-cio
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only OR GPL-3.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master f5a95d2c8b, 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/cio/*.po
Translation file po/cio/sq.po
When User Action Detail Object
10 days ago none Resource update yast-cio/master - Albanian
12 days ago none Resource update yast-cio/master - Albanian
4 months ago none Resource update yast-cio/master - Albanian
4 months ago admin Resource update yast-cio/master - Albanian
8 months ago admin Resource update yast-cio/master - Albanian
a year ago none Resource update yast-cio/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-cio/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
Lista e shkallëve të kanaleve për unban të ndara me presje.
Gama mund të jetë kanal, pjesë e kanalit i cili do të mbushet në zero ose varg i specifikuar me dash.
Vlera e shembullit: 0.0.0001, AA00, 0.1.0100-200
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
Gama e specifikuar është e pavlefshme. Vlera e gabuar është brenda fragmentit '% s'
a year ago none Committed changes yast-cio/master - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 15 68
Translated 86.7% 13 62
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 13, 2019, 10:50 a.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year