yast2-cio is not part of openSUSE Leap 15 nor openSUSE Tumbleweed.
When User Action Detail Object
2 months ago none Resource update yast-cio/master - Albanian
5 months ago none Committed changes yast-cio/master - Albanian
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
Lista e shkallëve të kanaleve për unban të ndara me presje.
Gama mund të jetë kanal, pjesë e kanalit i cili do të mbushet në zero ose varg i specifikuar me dash.
Vlera e shembullit: 0.0.0001, AA00, 0.1.0100-200
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
Gama e specifikuar është e pavlefshme. Vlera e gabuar është brenda fragmentit '% s'
5 months ago none Committed changes yast-cio/master - Albanian
5 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
Shpalos kanalet
8 months ago admin Committed changes yast-cio/master - Albanian
8 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
&Kanalet e zgjedhura të listës së zezë
8 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-cio/master - Albanian
Kanalet hyrëse / dalëse në dispozicion
a year ago none Committed changes yast-cio/master - Albanian
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 15 68
Translated 86.7% 13 62
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 13, 2019, 10:50 a.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year