When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes yast-control-center/master - Albanian
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
&Anulo
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
C&ontinue
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Konfirmo
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
%1 ekziston dhe është e mbrojtur nga shkrimi!
Vërtet të mbishkruhet?
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
%1 ekziston! Vërtet të mbishkruhet?
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Duke shkruar dosjet log ...
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Nuk mund të ruhej y2logs.
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Dosjet log u shkruajtën me sukses.
4 months ago Eva Vranici New translation yast-control-center/master - Albanian
Qendra e Kontrollit YaST nuk po punon si root.
Ju mund të shihni vetëm modulet të cilat nuk kërkojnë privilegje root-i.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 13 53
Translated 84.6% 11 48
Review 15.4% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 28, 2018, 11:33 p.m.
Last author Eva Vranici

Activity in last 30 days

Activity in last year