Translation status

Strings224
100.0% Translate
Words1819
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-kdump
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master bfecbc2652, 11 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/kdump/*.po
Translation file po/kdump/sk.po
When User Action Detail Object
a month ago admin Resource update yast-kdump/master - Slovak
2 months ago admin Resource update yast-kdump/master - Slovak
5 months ago none Committed changes yast-kdump/master - Slovak
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>Povoliť okamžitý reštart po uložení jadra</b> -
Povolí okamžitý reštart po uložení jadra v kdump.<br></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>CIFS</b> - Uložiť obraz kdump cez CIFS.
<i>Názov servera</i> - Názov servera.
<i>Exportované zdieľanie</i> - Názov zdieľania pre windows.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Použiť overenie</i> povoľuje overené pripojenie k serveru.
<i>Používateľské meno</i> pre pripojenie. <i>Heslo</i> pre pripojenie.<br></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>NFS</b> - Uložiť obraz kdump na NFS.
<i>Názov servera</i> - Názov nfs servera.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.<br></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>SFTP</b> - Uložiť obraz kdump cez SFTP.
<i>Názov servera</i> - Názov servera.
<i>Port</i> - Číslo portu pre pripojenie.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Používateľské meno</i> pre SSH pripojenie.
<i>Heslo</i> pre SSH pripojenie.<br></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>SSH</b> - Uložiť obraz kdump cez SSH a 'dd' na cieľovom stroji.
<i>Názov servera</i> - Názov servera.
<i>Port</i> - Číslo portu pre pripojenie.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Používateľské meno</i> pre SSH pripojenie.
<i>Heslo</i> pre SSH pripojenie.<br></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>FTP</b> - Uložiť obraz kdump cez FTP.
<i>Názov servera</i> - Názov ftp servera.
<i>Port</i> - Číslo portu pre pripojenie.
<i>Adresár na serveri</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
<i>Povoliť anonymné FTP</i> povoľuje anonymné pripojenie k serveru.
<i>Používateľské meno</i> pre ftp pripojenie. <i>Heslo</i> for ftp pripojenie.<br></p>
5 months ago FerdinandGalko New translation yast-kdump/master - Slovak
<p><b>Lokálny súborový systém</b> - Uložiť obrazy kdump v lokálnom súborovom systéme.
<i>Adresár pre ukladanie výpisov</i> - Cesta pre ukladanie obrazov kdump.
Vyberanie adresára pre ukladanie obrazov kdump cez dialóg stlačením <i>Prechádzať</i>
<br></p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 224 1819
Translated 100.0% 224 1819
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 19, 2020, 3:04 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year