yast2-support is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Translation status

Strings159
100.0% Translate
Words1395
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-support
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master bfecbc2652, 10 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/support/*.po
Translation file po/support/sk.po
When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update yast-support/master - Slovak
6 months ago none Committed changes yast-support/master - Slovak
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Inicializácia konfigurácie podpory
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Heslo je nesprávne
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Používa sa na určenie, kam sa odošle súbor tar archívu supportconfig, keď sa použije voľba spustenia -u srnum. Môžete určiť ľubovoľný server FTP, ktorý podporuje anonymné nahrávania. Predvolené nastavenie je verejný ftp server SUSE.
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Ak je nastavené na 1, supportconfig beží v tichom režime. Táto voľba je užitočná,
ak napríklad plánujete pravidelné spúšťanie supportconfig v úlohe cron. Nastavte s -Q.
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Maximálny počet súborov záznamov nástroja politiky heartbeat, ktoré sa majú zahrnúť do tar archívu supportconfig.
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Maximálny počet riadkov /var/log/messages, ktoré sa majú získať. Nula znamená získať celý súbor.
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Umiestnenie tar archívu supportconfig. Vždy sa použije prvé platné umiestnenie v zozname.
6 months ago FerdinandGalko New translation yast-support/master - Slovak
Počet riadkov, ktoré sa majú zahrnúť pri získavaní súboru záznamu. Nula znamená získať celý súbor.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 159 1395
Translated 100.0% 159 1395
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 1, 2020, 6:27 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year