yast2-wol is not part of openSUSE Leap 15 nor openSUSE Tumbleweed.
When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes yast-wol/master - Albanian
a year ago KristinaQejvanaj New translation yast-wol/master - Albanian
Nuk u gjet asnjë klient i konfiguruar më parë.
Megjithatë, një konfiguracion DHCP u gjet në këtë sistem. Importo hostin
të dhënat e konfigurimit (adresat MAC dhe emrat e strehuesit) nga
'/Etc/dhcpd.conf'?
a year ago KristinaQejvanaj New contributor yast-wol/master - Albanian
2 years ago none Resource update yast-wol/master - Albanian
2 years ago none Committed changes yast-wol/master - Albanian
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Adresa MAC e
Klienti:
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Emër host:
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Vërtet të fshihet ky artikull?
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Zgjohu
2 years ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Emër Host-i
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 11 79
Translated 72.7% 8 55
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 18, 2019, 9:44 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year