yast2-wol is not part of openSUSE Leap 15 nor openSUSE Tumbleweed.
When User Action Detail Object
3 months ago none Committed changes yast-wol/master - Albanian
3 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-wol/master - Albanian
Nuk u gjet asnjë klient i konfiguruar më parë.
Megjithatë, një konfiguracion DHCP u gjet në këtë sistem. Importo hostin
të dhënat e konfigurimit (adresat MAC dhe emrat e strehuesit) nga
'/Etc/dhcpd.conf'?
3 months ago KristinaQejvanaj New contributor yast-wol/master - Albanian
10 months ago none Resource update yast-wol/master - Albanian
11 months ago none Committed changes yast-wol/master - Albanian
11 months ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Adresa MAC e
Klienti:
11 months ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Emër host:
11 months ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Vërtet të fshihet ky artikull?
11 months ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Zgjohu
11 months ago EvaVranici New translation yast-wol/master - Albanian
Emër Host-i
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 11 79
Translated 72.7% 8 55
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change July 18, 2019, 9:44 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year