SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
SUSE Linux Enterprise 12 SP3 translation started. As Weblate does not support branch based string freezes, some translations in this project are locked by contracted translators. Please use suggestions for fixes.

Translation status

Strings892
99.2%
Words8913
98.8%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
When User Action Translation
8 days ago Weblate Admin Resource update zypper/master - Polish
2 months ago None Resource update zypper/master - Polish
2 months ago None Resource update zypper/master - Polish
3 months ago None Resource update zypper/master - Polish
3 months ago Ewelina Michalowska Suggestion added zypper/master - Polish
3 months ago Ewelina Michalowska Translation completed zypper/master - Polish
3 months ago None Commited changes zypper/master - Polish
3 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Dodatkowo podejmowana jest próba zaktualizowania wszystkich pakietów nieobjętych poprawkami. Ta opcja jest pomijana, jeśli polecenie zastosowania poprawki musi najpierw zaktualizować stos aktualizacji. Nie można używać razem z opcją --updatestack-only.
3 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Odświeżanie repozytorium '%s'.
3 months ago Ewelina Michalowska New translation zypper/master - Polish
Można użyć opcji globalnej '%s', aby tymczasowo włączyć repozytoria.
Browse all translation changes

Locking

Locking the translation will prevent others to work on translation.

Translation is currently not locked.

Statistics

Percent Strings Words
Total 892 8913
Translated 99.2% 885 8813
Review 0.2% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 25, 2017, 8:21 a.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year