When User Action Detail Object
3 days ago admin Resource update zypper/master - Turkish
5 days ago none Committed changes zypper/master - Turkish
10 days ago muratservankahraman Translation reverted zypper/master - Turkish
Singular
Bir%d yama bulunamadı.isteğe bağlı
Plural
%d yama isteğe bağlı
10 days ago muratservankahraman Translation changed zypper/master - Turkish
'%s' mediyasortamından veri okunuyor.
10 days ago muratservankahraman Translation changed zypper/master - Turkish
Hedef bBaşlatılıyor.
10 days ago muratservankahraman Marked for edit zypper/master - Turkish
'%s' deposundan dosyalar alınırken sorun çıktı.
10 days ago muratservankahraman Marked for edit zypper/master - Turkish
%s için meta veri lerini yenilleyip kontrol ediliyor.
10 days ago muratservankahraman Translation changed zypper/master - Turkish
Singular
'%s' deposu '%s' hizmetinin devre dışı bırakılmış depolarına eklendi.
Plural
'%s' depoları '%s' hizmetinin devre dışı bırakılmış depolarına eklendi.
10 days ago muratservankahraman Translation changed zypper/master - Turkish
Arama sorgusu yükleniyobaşlatılırken yada yürütülüyorken hata oluştu.
10 days ago muratservankahraman Translation changed zypper/master - Turkish
Etkinleştir.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 1226 8279
Translated 58.5% 717 3967
Needs editing 11.8% 145
Failing check 5.3% 65

Last activity

Last change May 15, 2019, 12:53 p.m.
Last author Murat Servan Kahraman

Activity in last 30 days

Activity in last year