yast2-tftp-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago admin Resource update yast-tftp-server/master - Catalan
6 months ago none Committed changes yast-tftp-server/master - Catalan
6 months ago Dmedina Translation changed yast-tftp-server/master - Catalan
<p>El<b>directori de la imatge d'arrencada</b>:
especifica el directori on es desen els fitxers servits. El valor habitual és
<tt>/tftpboot</tt>. El directori es crearà si no existeix.
El servidor l'utilitza com el seu directori root (usantsa com a directori d'arrel (amb l'opció <tt>-s</tt>).</p>
a year ago none Resource update yast-tftp-server/master - Catalan
2 years ago none Resource update yast-tftp-server/master - Catalan
2 years ago none Resource update yast-tftp-server/master - Catalan
2 years ago none Resource update yast-tftp-server/master - Catalan
2 years ago none Resource update yast-tftp-server/master - Catalan
2 years ago none Committed changes yast-tftp-server/master - Catalan
2 years ago Dmedina Translation completed yast-tftp-server/master - Catalan
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year