yast2-tftp-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
12.0% 1.8% 68.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
80.0% 61.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
16.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
16.0% 2.9% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
16.0% 2.9% 56.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
8.0% 1.8% 52.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
92.0% 66.5% 8.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
92.0% 66.5% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
92.0% 66.5% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
28.0% 7.6% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
12.0% 1.8% 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
96.0% 88.8% 4.0% 8.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
92.0% 66.5% 8.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
28.0% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Low German
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
92.0% 66.5% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
16.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
96.0% 88.8% 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
96.0% 88.8% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
92.0% 66.5% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
92.0% 66.5% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
92.0% 66.5% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
4.0% 0.6% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
32.0% 15.3% 60.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
52.0% 37.6% 48.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
12.0% 1.8% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
16.0% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Thai
92.0% 66.5% 8.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
8.0% 1.2% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
12.0% 1.8% 72.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
24.0% 14.1% 68.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
12.0% 1.8% 36.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
12.0% 1.8% 36.0% 4.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/yast/yast-tftp-server
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 9a7b6214a1, 5 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/tftp-server/*.po
Number of strings 1900
Number of words 12920
Number of languages 76
Number of source strings 25
Number of source words 170
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-tftp-server/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Po
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Aktivizohet serveri TFTP:
a month ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-tftp-server/master - Albanian
IDuke initcializing uar...
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Initializing ...
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Duke inicializuar ...
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Drejtoria duhet të fillojë me një shtypje (/)
dhe nuk duhet të përmbajë hapësira.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p>Vini re se TFTP dhe FTP nuk janë të njëjta.</p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p> Përdorni këtë për të mundësuar një server për TFTP (protokoll i transferimit të parëndësishëm të skedarëve). Serveri do të fillohet duke përdorur xinetd. </p>
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p><big><b>Konfigurimi i një serveri TFTP</b></big></p>
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year