yast2-tftp-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-tftp-server
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master a7356479f5, 12 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/tftp-server/*.po
Translation file po/tftp-server/sq.po
When User Action Detail Object
2 months ago admin Resource update yast-tftp-server/master - Albanian
6 months ago none Committed changes yast-tftp-server/master - Albanian
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Po
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Aktivizohet serveri TFTP:
6 months ago KristinaQejvanaj Translation changed yast-tftp-server/master - Albanian
IDuke initcializing uar...
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Initializing ...
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Duke inicializuar ...
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
Drejtoria duhet të fillojë me një shtypje (/)
dhe nuk duhet të përmbajë hapësira.
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p>Vini re se TFTP dhe FTP nuk janë të njëjta.</p>
6 months ago KristinaQejvanaj New translation yast-tftp-server/master - Albanian
<p> Përdorni këtë për të mundësuar një server për TFTP (protokoll i transferimit të parëndësishëm të skedarëve). Serveri do të fillohet duke përdorur xinetd. </p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 25 170
Translated 80.0% 20 105
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 26, 2019, 8:09 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year