Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-printer/master - Finnish
2 months ago none Resource update yast-printer/master - Finnish
2 months ago none Resource update yast-printer/master - Finnish
6 months ago none Resource update yast-printer/master - Finnish
7 months ago admin Resource update yast-printer/master - Finnish
9 months ago admin Resource update yast-printer/master - Finnish
11 months ago admin Resource update yast-printer/master - Finnish
a year ago none Committed changes yast-printer/master - Finnish
a year ago KimmoKujansuu New translation yast-printer/master - Finnish
<p>
<b><big>URI tulostinpalvelimen kautta tulostamista varten</big></b><br>
Tämä vaihtoehto tarkoittaa erillisen tulostinpalvelimen sijaan
oikeaa tietokonetta, joka tarjoaa tulostuspalvelua verkkoon.<br>
Eri yhteyskäytännot ovat mahdollisia. Kysy verkon ylläpitäjältä, mitä
palveluja kukin tietokone tarjoaa käyttämässäsi verkossa:<br>
<b>Microsoft Windows/SAMBA (SMB/CIFS)</b><br>
SMB-tulostinjakon käyttämiseksi RPM-paketti samba-client tulee asentaa.
Paketti tarjoaa CUPS-taustaosan "smb", joka on linkki ohjelmaan
<tt>/usr/bin/smbspool</tt>. Vasta tämä lähettää datan todella
SMB-tulostinjakoon.<br>
Tulostimen käyttämiseksi tarvitaan palvelimen nimi, tulostinjaon nimi
sekä mahdollisesti työryhmän nimi.
Käyttäjätunnusta ja salasanaa saatetaan myös vaatia.
Muista, että arvojen välilyönnit ja erikoismerkit vaativat %-koodausta
(ks. yltä).<br>
CUPS suorittaa taustaosat (kuten smbspoolin) oletusarvoisesti käyttäjänä
"lp". Tulostettaessa Active Directory -ympäristössä lp-käyttäjällä ei kuitenkaan
ole tulostusoikeuksia, joten tämä tapa ei toimi.<br>
AD-ympäristössä tulostaminen vaatii lisäksi RPM-paketin samba-krb-printing
asentamista. Tällöin CUPS-taustaosan "smb" linkki vaihtuu ohjelmaan
<tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>, joka suorittaa smbspoolin tulostustyön
lähettäneenä käyttäjänä.
Käytettäessä AD-ympäristössä tunnistautumiseen Kerberos-yhteyskäytäntöä
käyttäjä saa Gnome- tai KDE-ympäristöltä Ticket Granting Ticketin (TGT). Kun
smbspool suoritetaan tulostustyön lähettäneenä käyttäjänä, ohjelmalla on
pääsy käyttäjän TGT:hen, jota se käyttää välittäessään tulosteen
SMB-tulostinjakoon. Tällöin tunnistautumiseen ei pidä käyttää pysyvää
käyttäjätunnusta eikä salasanaa.
Ennakkoehtona on, että get_printing_ticket suoritetaan samalla koneella,
jolta käyttäjä tulostustyönsä lähetti. Ohjelma pitää siis asettaa sen käyttäjän
sille koneelle, jolta tulostustöitä lähetetään, ja koneen on lähetettävä tuloste
suoraan AD-ympäristön SMB-tulostinjakoon.
Etenkään tämä ei toimi erillisessä CUPS-palvelinkoneessa, jonne
kirjautumattomat käyttäjät lähettävät tulostustöitä.<br>
Perinteistä tapaa vastaava täydellinen laite-URI on muotoa:<br>
smb://tunnus:salasana@työryhmä/palvelin/tulostin<br>
Esimerkiksi "Jaska Jokunen" salasanalla "@home!" voisi käyttää
seuraavaa laite-URIa yhdistäkseen "Fun Printer 1000+" -jakoon:<br>
smb://Jaska%20Jokunen:%40home%21@tyoryhma/palvelin/Fun%20Printer%201000%2B<br>
Löydät <b>lisätietoja</b> komennolla <tt>man smbspool</tt> sekä<br>
osoitteesta http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
<b>Perinteinen UNIX-palvelin (LPR)</b><br>
Perinteisesti UNIX-palvelimella on käynnissä Line Printer Daemon
(LPD) -palvelu, joka tarjoaa yhden tai useampia LPD-jonoja.
Jonon käyttämiseksi tarvitaan IP-osoite ja jonon nimi.
Vastaava URI on muotoa:<br>
lpd://ip-osoite/jono<br>
<b>CUPS-palvelin</b><br>
Yleensä paikallista tulostinjonoa ei pitäisi asettaa käyttämään
CUPS-palvelimen tarjoamaa etäjonoa. Aseta sen sijaan
tulostin käyttämällä asetusta <b>Tulosta verkon kautta</b>.
Jos kuitenkin todella tiedät, että paikallinen tulostinjono on asetettava
käyttämään CUPS-palvelimen etäjonoa, toimi seuraavasti.<br>
CUPS-palvelimen käyttämä natiivi yhteyskäytäntö on IPP.
IPP:n virallinen IANA-portti on 631.
Tätä vastaava URI on:<br>
ipp://ip-osoite:631/printers/queue<br>
</p>
a year ago KimmoKujansuu New translation yast-printer/master - Finnish
<p>
<b><big>Suoraan liitetyn tulostinlaitteen URI</big></b><br>
Laitteet jotka ovat kytkettynä rinnakkais- tai USB-portin kautta tunnistetaan automaattisesti
ja sopiva laitteen URI generoiluodaan automaattisesti.
Esimerkiksi:<br>
parallel:/dev/lp0<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Yleensä vain automaattisesti luodut URI-osoitteet toimivat.
Mikäli laitetta ei tunnisteta automaattisesti, tarkoittaa se yleensäyhteysongelmaa
iedonsiirtoa ei yleensä ole laitteen
kanssa
ja tietojen lähettäminen tulostimeen ei onnistu.<br>
Käyttääksesi HP:n tulostinta tai monitoimilaitetta taustaprosessin kautta
tulee hplip-paketti olla asennettuna.
Paketti sisältää HP:n tulostus ja skannaus ohjelmiston HPLIP.<br>
Laitteet jotka on liitetty sarjaportin tai Bluetooth:in kautta eivät
tunnistu automaattisesti.
Tällöin on laitteen URI määriteltävä manuaalisesti.
Sarjaporttitulostimen URI täytyy sisältää kaikki tarvittavat asetukset.
Katso tulostimesi asetukset sen käyttöohjeesta.
Esimerkkejä:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Käyttääksesi Bluetooth tulostinta tulee paketti bluez-cups olla asennettuna.
Paketti sisältää CUPS taustapalvelun 'bluetooth' joka lähettää tulostettavat
tiedot Bluetooth-tulostimelle.
</p>
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year