Component Translated Words
master
39.5%
33.2%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website https://github.com/yast/yast-printer
Number of strings 35651
Number of words 687764
Number of languages 77
Number of source strings 463
Number of source words 8932
Language Translated Words
Afrikaans
8.6%
0.7%
Albanian
0.0%
0.0%
Amharic
0.0%
0.0%
Arabic
99.5%
91.8%
Asturian
2.3%
0.1%
Basque
0.0%
0.0%
Belarusian
3.6%
0.2%
Bengali
8.6%
0.7%
Bosnian
1.7%
0.1%
Bulgarian
9.2%
0.9%
Burmese
0.0%
0.0%
Catalan
100.0%
100.0%
Central Khmer
98.4%
84.6%
Chinese (China)
100.0%
100.0%
Chinese (Taiwan)
100.0%
100.0%
Croatian
36.0%
6.8%
Czech
100.0%
100.0%
Danish
99.5%
91.8%
Dutch
100.0%
100.0%
English (United Kingdom)
9.2%
1.0%
English (United States)
0.2%
0.1%
Esperanto
0.0%
0.0%
Estonian
9.5%
1.0%
Finnish
99.5%
91.8%
French
100.0%
100.0%
Galician
75.1%
24.9%
Georgian
4.7%
0.3%
German
100.0%
100.0%
Greek
98.9%
84.7%
Gujarati
8.6%
0.7%
Hebrew
3.2%
0.1%
Hindi
8.6%
0.7%
Hungarian
100.0%
100.0%
Indonesian
94.8%
43.0%
Italian
100.0%
100.0%
Japanese
100.0%
100.0%
Javanese
0.0%
0.0%
Kannada
0.2%
0.1%
Korean
100.0%
100.0%
Kurdish
5.1%
0.3%
Lao
0.0%
0.0%
Latvian
0.0%
0.0%
Lithuanian
97.4%
74.4%
Low German
0.2%
0.1%
Macedonian
2.8%
0.1%
Malay
0.0%
0.0%
Marathi
8.6%
0.7%
Nepali
0.0%
0.0%
Norwegian Bokmål
98.4%
84.6%
Norwegian Nynorsk
2.5%
0.3%
Persian
1.7%
0.1%
Polish
100.0%
100.0%
Portuguese
11.0%
1.3%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Punjabi
9.7%
1.1%
Pushto
0.0%
0.0%
Romanian
81.2%
43.5%
Russian
100.0%
100.0%
Serbian
2.8%
0.1%
Serbian (latin)
2.3%
0.1%
Sinhala
0.0%
0.0%
Slovak
100.0%
100.0%
Slovenian
6.6%
0.4%
Spanish
100.0%
100.0%
Swahili
0.0%
0.0%
Swedish
100.0%
100.0%
Tajik
3.0%
0.1%
Tamil
8.6%
0.7%
Thai
41.6%
11.4%
Turkish
6.2%
0.3%
Turkmen
0.0%
0.0%
Ukrainian
99.5%
91.8%
Vietnamese
2.5%
0.1%
Walloon
53.9%
15.9%
Welsh
3.0%
0.1%
Xhosa
8.6%
0.7%
Zulu
8.6%
0.7%
When User Action Translation
15 hours ago Ewelina Michalowska Translation completed yast-printer/master - Polish
15 hours ago Ewelina Michalowska Committed changes yast-printer/master - Polish
15 hours ago Ewelina Michalowska New translation yast-printer/master - Polish
<p>
<b><big>URI urządzeń do drukowania przez serwer drukujący</big></b><br>
W przeciwieństwie do serwera druku będącego urządzeniem serwer
drukujący oznacza prawdziwy komputer, który oferuje usługi wydruku.<br>
Dostęp odbywa się za pośrednictwem wielu różnych protokołów sieciowych.
Zapytaj administratora sieci, co udostępnia każdy
serwer drukujący w danej sieci:<br>
<b>Windows (R) lub Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Aby uzyskać dostęp do udostępnionej drukarki SMB, musi być zainstalowany pakiet RPM samba-client.
Pakiet zapewnia zaplecze CUPS smb, które jest dowiązaniem
do programu <tt>/usr/bin/smbspool</tt>, który wysyła dane do
udostępnionej drukarki SMB.<br>
W celu uzyskania dostępu do niej potrzebna jest nazwa serwera
i nazwa udziału drukarki oraz ewentualnie nazwa grupy roboczej.
Ponadto mogą być wymagane: nazwa użytkownika i hasło.
Należy mieć na uwadze, że spacje oraz znaki specjalne w tych
wartościach muszą być zakodowane ciągiem rozpoczynającym
się od znaku procentu (patrz wyżej).<br>
Domyślnie CUPS uruchamia zaplecze (w tym przypadku smbspool) jako użytkownik lp.
W przypadku drukowania w środowisku Active Directory (R) (AD)
użytkownik lp nie może drukować, zatem tradycyjny sposób drukowania
poprzez smbspool jako użytkownik lp nie będzie działać.<br>
Do drukowania w środowisku AD musi być dodatkowo
zainstalowany pakiet RPM samba-krb-printing.
W tym przypadku dowiązanie CUPS smb zmienia się
na <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>,
który jest hermetyzatorem do uruchamiania programu
smbspool jako pierwotny użytkownik, który przesłał dane zadanie drukowania.
Gdy do uwierzytelniania w środowisku AD używany jest protokół Kerberos,
użytkownik dostaje bilet przyznający bilet (TGT) przez menedżera
wyświetlania podczas logowania w środowisku Gnome lub KDE.
Gdy program smbspool jest uruchamiany jako pierwotny użytkownik,
który przesłał dane zadanie, może on uzyskać dostęp do biletu TGT tego użytkownika
i używać go do przekazywania danych drukowania do udostępnionej
drukarki SMB nawet w środowisku AD z uwierzytelnianiem Kerberos.
W takim przypadku do uwierzytelniania nie trzeba podawać
ani nazwy użytkownika, ani stałego hasła.
Warunkiem jest to, że get_printing_ticket działa na tym samym hoście,
na którym użytkownik, który przesłał dane zadanie, jest zalogowany.
Oznacza to, że musi być skonfigurowany na stacji roboczej
dla konkretnego użytkownika, który przesłał takie zadania drukowania,
a stacja robocza użytkownika musi wysyłać dane drukowania
bezpośrednio do udostępnionej drukarki SMB w środowisku AD.
W szczególności, nie działa to na wydzielonym serwerze CUPS,
gdzie użytkownicy, którzy przesyłają zadania drukowania, nie są zalogowani.<br>
W przypadku tradycyjnego sposobu dopasowania urządzenia pełny identyfikator URI brzmi:<br>
smb://nazwa_użytkownika:hasło@grupa_robocza/serwer/drukarka<br>
Na przykład Jan Kowalski z hasłem @wdomu! może korzystać z poniższego identyfikatora URI
urządzenia, aby uzyskać dostęp do udostępnionej drukarki Fajna drukarka 1000+:<br>
smb://Jan%20Kowalski:%40wdomu%21@MOJAGRUPA/serwerdomowy/Fajna%20drukarka%201000%2B<br>
Aby uzyskać <b>więcej informacji</b>, zapoznaj się z dokumentami <tt>man smbspool</tt> oraz<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
Windows i Active Directory są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.<br>
<b>Tradycyjny serwer UNIX (LPR)</b><br>
Demon drukarki liniowej (line printer daemon, LPD) działa na tradycyjnym
serwerze UNIX i udostępnia jedną lub więcej kolejek LPD.
W celu uzyskania dostępu do niego potrzebny jest adres IP i nazwa kolejki LPD.
Zgodny identyfikator URI urządzenia to:<br>
lpd://adres-ip/kolejka<br>
<b>Serwer CUPS</b><br>
Zazwyczaj, aby uzyskać dostęp do zdalnej kolejki na serwerze CUPS,
nie należy konfigurować lokalnej kolejki drukowania. Zamiast tego należy
wprowadzić konfigurację w oknie dialogowym <b>Drukuj przez sieć</b>.
Przejdź tutaj tylko wtedy, gdy naprawdę wiesz, że musisz skonfigurować
lokalną kolejkę druku, aby uzyskać dostęp do zdalnej kolejki na serwerze CUPS.<br>
IPP jest rodzimym protokołem CUPS, który działa na serwerze.
Oficjalny port IANA dla IPP to 631.
Zgodny identyfikator URI urządzenia:<br>
ipp://adres-ip:631/drukarki/kolejka<br>
</p>
15 hours ago Ewelina Michalowska New translation yast-printer/master - Polish
<p>
<b><big>Adresy bezpośrednio podłączonych urządzeń</big></b><br>
Urządzenia które są podłączone poprzez port równoległy lubrzez port USB
są wykrywane automatycznie, zosta
są wykrywane automatycznie.
Automatycznie generowany
ją imest również przypisane adresyidentyfikator URI urządzenia.
Na przykład:<br>
parallel:/dev/lp0
<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
W wiZazwyczaj działają tylko automatycznie wygenerowane adresy.
Gdy urządzenie nie zostało automatycznie wykryte, prawdopodobnie nie ma komunikacji
z urządzeniem i nie można do niego wysyłać danych.<br>
Aby uzyskać dost
ększości przypadków adresy wygenerowane automatycznie działap do drukarki lub urządzenia wielofunkcyją prawidłowo.
Jeśli urządzenie nie zostało wykryte automatycznie, prawdopodobnie nie ma komunikacji
między komputerem i urządzeniem.<br>
Aby użyć drukarek
nego HP lub urządzeń 3 w 1 t
przy użyciu interf
ejsu hp, wymagane jest zainstalowanie pakietu hplip.
Pakiet ten zawiera oprogramowanie do skanowania i drukowania HPLIP
firmy HP.<br>
Urządzenia podłączone przez Bluetooth nie są automatycznie wykrywane
, pakiet
więc ic
hplip musi by adres należy podać zainstalowanyręcznie.
Pakiet ten dostarcza oprogramowanie do skanowania i drukowania.<br>
Urządzenia podłączone poprzez bluetooth, port szeregowy lub SCSI nie są wykrywane automatycznie,
ich adres musi być podany ręcznie.
Przykłady adresów:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>

bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Aby podłączyuzyskać urządzenie poprzez bdostęp do urządzenia przez Bluetooth, pakietwymagane jest zainstalowanie
pakietu
bluez-cups musi być zainstalowany.
Pakiet ten dostarczzawiera interfejs 'bluetooth' systemu CUPS,
który odpowiada za komunikacbsługuje z drukarkąwysyłanie danych do drukarki Bluetooth.
</p>
15 hours ago Robert Taisz Translation completed yast-printer/master - Hungarian
15 hours ago Robert Taisz Committed changes yast-printer/master - Hungarian
15 hours ago Robert Taisz New translation yast-printer/master - Hungarian
<p>
<b><big>Az eszköz URI-k a nyomtatókiszolgáló számítógépen keresztül történő nyomtatás esetén</big></b><br>
A nyomtatókiszolgáló készülékkel ellentétben a nyomtatókiszolgáló
számítógép egy valódi, nyomtatási szolgáltatást kínáló számítógépet jelent.<br>
Elérése különféle hálózati protokollokkal történik.
Kérdezze meg a hálózati rendszergazdától, hogy milyen nyomtatókiszolgáló számítógép
működik a hálózaton:<br>
<b>Windows (R) vagy Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Az SMB nyomtatómegosztás eléréséhez telepíteni kell a samba-client csomagot.
A csomag biztosítja az 'smb' CUPS modult, amely kapcsolatot
teremt az <tt>/usr/bin/smbspool</tt> programmal, amely valójában elküldi az adatokat
az SMB-nyomtatómegosztásnak.<br>
Eléréséhez egy kiszolgálónév és egy nyomtatómegosztás neve (nem kötelezően
egy munkacsoport neve) szükséges.
Ezenkívül felhasználónév és jelszó is szükséges lehet a hozzáféréshez.
Ne feledje, hogy az ilyen értékekben százalékjeles kódolással
kell megadni a szóközöket és a speciális karaktereket (lásd fent).<br>
A CUPS alapértelmezés szerint 'lp' felhasználóként futtatja a modulokat (ez esetben az smbspoolt).
Active Directory (R) (AD) környezetben való nyomtatás esetén
az 'lp' felhasználó nem jogosult az ebben a környezetben való nyomtatásra,
tehát a hagyományos módon, az smbspool modulból az 'lp' felhasználóval
történő nyomtatás nem működne.<br>
Az AD-könyezetben való nyomtatáshoz a samba-krb-printing
RPM-csomagot is telepíteni kell.
Ilyen esetben a CUPS modul 'smb' csatlakozója
az <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt> lesz.
Ez egy burkoló, amely az adott feladatot elküldő eredeti felhasználóként
futtatja az smbspool modult.
Ha AD-környezetben a Kerberos protokoll használatos
hitelesítésre, a felhasználó egy jegyeket biztosító jegyet (TGT)
kap az ablakkezelőtől a Gnome vagy a KDE asztalra történő bejelentkezéskor.
Amikor a rendszer az adott nyomtatási feladatot elküldő felhasználóként
futtatja az smbspool modult, az hozzáfér a felhasználó TGT-jéhez
és azzal továbbíthatja a nyomtatási adatokat az SMB-nyomtatómegosztásnak
még a Kerberos-hitelesítést használó AD-környezetekben is.
Ilyen esetben sem állandó felhasználónevet, sem állandó
jelszót nem kell megadni a hitelesítéshez.
Ennek előfeltétele, hogy a get_printing_ticket fusson azon az állomáson
amelyre az adott nyomtatási feladatot elküldő felhasználó be van jelentkezve.
Ez azt jelenti, hogy telepíteni kell annak a felhasználónak
a munkaállomására, aki ilyen feladatokat fog küldeni,
és a felhasználó munkaállomásának közvetlenül az
AD-környezetben működő SMB-nyomtatómegosztásra kell küldenie a nyomtatási adatokat.
Külön megemlítendő, hogy nem működik olyan elválasztott CUPS-kiszolgáló számítógépen,
amelyre nincsenek bejelentkezve a nyomtatási feladatokat küldő felhasználók.<br>
A hagyományos mód esetére a megfelelő teljes eszköz URI például a következő lehet:<br>
smb://felhasználónév:jelszó@munkacsoport/kiszolgáló/nyomtató<br>
Például 'Nagy Andor', akinek jelszava '@home!', a következőhöz hasonló
eszköz URI-t használhat a 'Fun Printer 1000+' megosztás elérésére:<br>
smb://Andor%20Nagy:%40home%21@CSOPORT/kiszolgáló/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>További információk:</b> <tt>man smbspool</tt>, illetve<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
A „Windows” és az „Active Directory” a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.<br>
<b>Hagyományos UNIX-kiszolgáló (LPR)</b><br>
A hagyományos UNIX kiszolgálókon egy Line Printer Daemon (LPD) fut,
az biztosít egy vagy több LPD-nyomtatósort.
Eléréséhez az IP-cím és az LPD-nyomtatósor neve szükséges.
A megfelelő eszköz URI:<br>
lpd://ip-cím/nyomtatósor<br>
<b>CUPS-kiszolgáló</b><br>
Általában nem tanácsos helyi nyomtatósort beállítani ahhoz,
hogy elérje egy CUPS-kiszolgáló távoli nyomtatósorát. Ehelyett a
<b>Hálózaton keresztüli nyomtatás</b> párbeszédpanelen célszerű megadni a beállításokat.
Csak akkor folytassa a következő lépésekkel, ha valóban biztosan
helyi nyomtatósort beállítani egy CUPS-kiszolgálón futó távoli nyomtatósor eléréséhez.<br>
A kiszolgálón futó CUPS natív protokollja az IPP.
Az IPP hivatalos IANA-portja 631.
A megfelelő eszköz URI:<br>
ipp://ip-cím:631/nyomtatók/nyomtatósor<br>
</p>
15 hours ago Robert Taisz New translation yast-printer/master - Hungarian
<p>
<b><big>Eszköz URI a közvetlenül csatlakoztatott eszközökhöz</big></b><br>
Azok az eszközök, amelyek párhuzamos porton vagy USB-n
keresztül közvetlenül vannak csatlakoztatva, automatikusan
felismerésre kerülnek és a megfelelő eszköz URI létrejön.
Például:<br>
parallel:/dev/lp0
<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Általában csak az automatikusan létrehozott eszköz URI működik.
Amennyiben az eszköz felismerése nem automatikus, akkor általában nincs kommunikáció az eszközzel és nem lehet rá adatot küldeni.<br>
A HP-nyomtatók vagy -többfunkciós készülékek 'hp' háttérrendszeren
keresztül való eléréséhez a hplip csomagnak telepítve kell lennie.
Ez a csomag tartalmazza a HPLIP nevű nyomtató- és szkennelőalkalmazást.
Ezzel szemben azok az eszközök, amelyek soros porton vagy bluetooth-on keresztül csatlakoznak, általában nem kerülnek automatikusan
felismerésre, ezért az eszköz URI-t kézzel kell megadni.
A soros eszköz URI paramétereinek meg kell felelnie a nyomtatóban lévő soros
port által támasztott követelményeknek, ezért célszerű annak dokumentációját
áttanulmányozni.
Eszköz URI példa:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>

bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Az eszköz bluetooth-on keresztüli eléréséhez a bluez-cups csomagnak
telepítve kell lennie.
Ez a csomag tartalmazza a bluetooth CUPS háttérrendszert, amely
a bluetooth nyomtatóra továbbítja az adatokat.
</p>
19 hours ago Nikita Maynagashev Translation completed yast-printer/master - Russian
19 hours ago Nikita Maynagashev Committed changes yast-printer/master - Russian
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year