Component Translated Words
master Linked
40.1%
34.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing
Project website https://github.com/yast/yast-printer
Number of strings 35188
Number of words 678832
Number of languages 76
Number of source strings 463
Number of source words 8932
Language Translated Words
Afrikaans
8.6%
0.8%
Albanian
1.1%
0.3%
Amharic
0.0%
0.0%
Arabic
100.0%
100.0%
Asturian
2.4%
0.1%
Basque
0.0%
0.0%
Belarusian
3.7%
0.3%
Bengali
8.6%
0.8%
Bosnian
1.7%
0.1%
Bulgarian
9.3%
1.0%
Burmese
0.0%
0.0%
Catalan
100.0%
100.0%
Central Khmer
98.5%
84.6%
Chinese (China)
100.0%
100.0%
Chinese (Taiwan)
100.0%
100.0%
Croatian
36.1%
6.8%
Czech
100.0%
100.0%
Danish
100.0%
100.0%
Dutch
100.0%
100.0%
English (United Kingdom)
9.3%
1.1%
Esperanto
0.0%
0.0%
Estonian
9.5%
1.1%
Finnish
100.0%
100.0%
French
100.0%
100.0%
Galician
75.2%
25.0%
Georgian
4.8%
0.3%
German
100.0%
100.0%
Greek
98.9%
84.8%
Gujarati
8.6%
0.8%
Hebrew
3.2%
0.2%
Hindi
8.6%
0.8%
Hungarian
100.0%
100.0%
Indonesian
94.8%
43.0%
Italian
100.0%
100.0%
Japanese
100.0%
100.0%
Javanese
0.0%
0.0%
Kannada
0.2%
0.1%
Korean
100.0%
100.0%
Kurdish
5.2%
0.3%
Lao
0.0%
0.0%
Latvian
0.0%
0.0%
Lithuanian
97.4%
74.4%
Low German
0.2%
0.1%
Macedonian
2.8%
0.1%
Malay
0.0%
0.0%
Marathi
8.6%
0.8%
Nepali
0.0%
0.0%
Norwegian Bokmål
98.5%
84.6%
Norwegian Nynorsk
2.6%
0.4%
Pashto
0.0%
0.0%
Persian
1.7%
0.1%
Polish
100.0%
100.0%
Portuguese
11.0%
1.4%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Punjabi
9.7%
1.1%
Romanian
81.2%
43.6%
Russian
100.0%
100.0%
Serbian
2.8%
0.1%
Serbian (latin)
2.4%
0.1%
Sinhala
0.0%
0.0%
Slovak
100.0%
100.0%
Slovenian
6.7%
0.4%
Spanish
100.0%
100.0%
Swahili
0.0%
0.0%
Swedish
100.0%
100.0%
Tajik
3.0%
0.2%
Tamil
8.6%
0.8%
Thai
41.7%
11.4%
Turkish
6.3%
0.4%
Turkmen
0.0%
0.0%
Ukrainian
99.6%
91.9%
Vietnamese
2.6%
0.1%
Walloon
54.0%
15.9%
Welsh
3.0%
0.2%
Xhosa
8.6%
0.8%
Zulu
8.6%
0.8%
When User Action Detail Object
3 months ago none Committed changes yast-printer/master - Finnish
3 months ago KimmoKujansuu New translation yast-printer/master - Finnish
<p>
<b><big>URI tulostinpalvelimen kautta tulostamista varten</big></b><br>
Tämä vaihtoehto tarkoittaa erillisen tulostinpalvelimen sijaan
oikeaa tietokonetta, joka tarjoaa tulostuspalvelua verkkoon.<br>
Eri yhteyskäytännot ovat mahdollisia. Kysy verkon ylläpitäjältä, mitä
palveluja kukin tietokone tarjoaa käyttämässäsi verkossa:<br>
<b>Microsoft Windows/SAMBA (SMB/CIFS)</b><br>
SMB-tulostinjakon käyttämiseksi RPM-paketti samba-client tulee asentaa.
Paketti tarjoaa CUPS-taustaosan "smb", joka on linkki ohjelmaan
<tt>/usr/bin/smbspool</tt>. Vasta tämä lähettää datan todella
SMB-tulostinjakoon.<br>
Tulostimen käyttämiseksi tarvitaan palvelimen nimi, tulostinjaon nimi
sekä mahdollisesti työryhmän nimi.
Käyttäjätunnusta ja salasanaa saatetaan myös vaatia.
Muista, että arvojen välilyönnit ja erikoismerkit vaativat %-koodausta
(ks. yltä).<br>
CUPS suorittaa taustaosat (kuten smbspoolin) oletusarvoisesti käyttäjänä
"lp". Tulostettaessa Active Directory -ympäristössä lp-käyttäjällä ei kuitenkaan
ole tulostusoikeuksia, joten tämä tapa ei toimi.<br>
AD-ympäristössä tulostaminen vaatii lisäksi RPM-paketin samba-krb-printing
asentamista. Tällöin CUPS-taustaosan "smb" linkki vaihtuu ohjelmaan
<tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>, joka suorittaa smbspoolin tulostustyön
lähettäneenä käyttäjänä.
Käytettäessä AD-ympäristössä tunnistautumiseen Kerberos-yhteyskäytäntöä
käyttäjä saa Gnome- tai KDE-ympäristöltä Ticket Granting Ticketin (TGT). Kun
smbspool suoritetaan tulostustyön lähettäneenä käyttäjänä, ohjelmalla on
pääsy käyttäjän TGT:hen, jota se käyttää välittäessään tulosteen
SMB-tulostinjakoon. Tällöin tunnistautumiseen ei pidä käyttää pysyvää
käyttäjätunnusta eikä salasanaa.
Ennakkoehtona on, että get_printing_ticket suoritetaan samalla koneella,
jolta käyttäjä tulostustyönsä lähetti. Ohjelma pitää siis asettaa sen käyttäjän
sille koneelle, jolta tulostustöitä lähetetään, ja koneen on lähetettävä tuloste
suoraan AD-ympäristön SMB-tulostinjakoon.
Etenkään tämä ei toimi erillisessä CUPS-palvelinkoneessa, jonne
kirjautumattomat käyttäjät lähettävät tulostustöitä.<br>
Perinteistä tapaa vastaava täydellinen laite-URI on muotoa:<br>
smb://tunnus:salasana@työryhmä/palvelin/tulostin<br>
Esimerkiksi "Jaska Jokunen" salasanalla "@home!" voisi käyttää
seuraavaa laite-URIa yhdistäkseen "Fun Printer 1000+" -jakoon:<br>
smb://Jaska%20Jokunen:%40home%21@tyoryhma/palvelin/Fun%20Printer%201000%2B<br>
Löydät <b>lisätietoja</b> komennolla <tt>man smbspool</tt> sekä<br>
osoitteesta http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
<b>Perinteinen UNIX-palvelin (LPR)</b><br>
Perinteisesti UNIX-palvelimella on käynnissä Line Printer Daemon
(LPD) -palvelu, joka tarjoaa yhden tai useampia LPD-jonoja.
Jonon käyttämiseksi tarvitaan IP-osoite ja jonon nimi.
Vastaava URI on muotoa:<br>
lpd://ip-osoite/jono<br>
<b>CUPS-palvelin</b><br>
Yleensä paikallista tulostinjonoa ei pitäisi asettaa käyttämään
CUPS-palvelimen tarjoamaa etäjonoa. Aseta sen sijaan
tulostin käyttämällä asetusta <b>Tulosta verkon kautta</b>.
Jos kuitenkin todella tiedät, että paikallinen tulostinjono on asetettava
käyttämään CUPS-palvelimen etäjonoa, toimi seuraavasti.<br>
CUPS-palvelimen käyttämä natiivi yhteyskäytäntö on IPP.
IPP:n virallinen IANA-portti on 631.
Tätä vastaava URI on:<br>
ipp://ip-osoite:631/printers/queue<br>
</p>
3 months ago KimmoKujansuu New translation yast-printer/master - Finnish
<p>
<b><big>Suoraan liitetyn tulostinlaitteen URI</big></b><br>
Laitteet jotka ovat kytkettynä rinnakkais- tai USB-portin kautta tunnistetaan automaattisesti
ja sopiva laitteen URI generoiluodaan automaattisesti.
Esimerkiksi:<br>
parallel:/dev/lp0<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Yleensä vain automaattisesti luodut URI-osoitteet toimivat.
Mikäli laitetta ei tunnisteta automaattisesti, tarkoittaa se yleensäyhteysongelmaa
iedonsiirtoa ei yleensä ole laitteen
kanssa
ja tietojen lähettäminen tulostimeen ei onnistu.<br>
Käyttääksesi HP:n tulostinta tai monitoimilaitetta taustaprosessin kautta
tulee hplip-paketti olla asennettuna.
Paketti sisältää HP:n tulostus ja skannaus ohjelmiston HPLIP.<br>
Laitteet jotka on liitetty sarjaportin tai Bluetooth:in kautta eivät
tunnistu automaattisesti.
Tällöin on laitteen URI määriteltävä manuaalisesti.
Sarjaporttitulostimen URI täytyy sisältää kaikki tarvittavat asetukset.
Katso tulostimesi asetukset sen käyttöohjeesta.
Esimerkkejä:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Käyttääksesi Bluetooth tulostinta tulee paketti bluez-cups olla asennettuna.
Paketti sisältää CUPS taustapalvelun 'bluetooth' joka lähettää tulostettavat
tiedot Bluetooth-tulostimelle.
</p>
3 months ago KimmoKujansuu New contributor yast-printer/master - Finnish
3 months ago none Committed changes yast-printer/master - Catalan
3 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
La 'ID del dispositiu Bluetooth no pot estar en blanc.
6 months ago none New component alert yast-printer/master
UpdateFailure
8 months ago none New component alert yast-printer/master
MissingLicense
8 months ago none Committed changes yast-printer/master - Catalan
8 months ago Dmedina Translation changed yast-printer/master - Catalan
Per accedir al dispositiu HP a través de 'hp backenl rerefons d'hp,
cal que el paquet rpm hplip estigui instal·lat.
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year