Component Translated Words
master
39.5%
33.4%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations
Project website https://github.com/yast/yast-printer
Number of strings 35651
Number of words 687764
Number of languages 77
Number of source strings 463
Number of source words 8932
Language Translated Words
Afrikaans
8.6%
0.7%
Albanian
0.0%
0.0%
Amharic
0.0%
0.0%
Arabic
100.0%
100.0%
Asturian
2.3%
0.1%
Basque
0.0%
0.0%
Belarusian
3.6%
0.2%
Bengali
8.6%
0.7%
Bosnian
1.7%
0.1%
Bulgarian
9.2%
0.9%
Burmese
0.0%
0.0%
Catalan
100.0%
100.0%
Central Khmer
98.4%
84.6%
Chinese (China)
100.0%
100.0%
Chinese (Taiwan)
100.0%
100.0%
Croatian
36.0%
6.8%
Czech
100.0%
100.0%
Danish
100.0%
100.0%
Dutch
100.0%
100.0%
English (United Kingdom)
9.2%
1.0%
English (United States)
0.2%
0.1%
Esperanto
0.0%
0.0%
Estonian
9.5%
1.0%
Finnish
99.5%
91.8%
French
100.0%
100.0%
Galician
75.1%
24.9%
Georgian
4.7%
0.3%
German
100.0%
100.0%
Greek
98.9%
84.7%
Gujarati
8.6%
0.7%
Hebrew
3.2%
0.1%
Hindi
8.6%
0.7%
Hungarian
100.0%
100.0%
Indonesian
94.8%
43.0%
Italian
100.0%
100.0%
Japanese
100.0%
100.0%
Javanese
0.0%
0.0%
Kannada
0.2%
0.1%
Korean
100.0%
100.0%
Kurdish
5.1%
0.3%
Lao
0.0%
0.0%
Latvian
0.0%
0.0%
Lithuanian
97.4%
74.4%
Low German
0.2%
0.1%
Macedonian
2.8%
0.1%
Malay
0.0%
0.0%
Marathi
8.6%
0.7%
Nepali
0.0%
0.0%
Norwegian Bokmål
98.4%
84.6%
Norwegian Nynorsk
2.5%
0.3%
Persian
1.7%
0.1%
Polish
100.0%
100.0%
Portuguese
11.0%
1.3%
Portuguese (Brazil)
100.0%
100.0%
Punjabi
9.7%
1.1%
Pushto
0.0%
0.0%
Romanian
81.2%
43.5%
Russian
100.0%
100.0%
Serbian
2.8%
0.1%
Serbian (latin)
2.3%
0.1%
Sinhala
0.0%
0.0%
Slovak
100.0%
100.0%
Slovenian
6.6%
0.4%
Spanish
100.0%
100.0%
Swahili
0.0%
0.0%
Swedish
100.0%
100.0%
Tajik
3.0%
0.1%
Tamil
8.6%
0.7%
Thai
41.6%
11.4%
Turkish
6.2%
0.3%
Turkmen
0.0%
0.0%
Ukrainian
99.5%
91.8%
Vietnamese
2.5%
0.1%
Walloon
53.9%
15.9%
Welsh
3.0%
0.1%
Xhosa
8.6%
0.7%
Zulu
8.6%
0.7%
When User Action Translation
15 hours ago scootergrisen Translation completed yast-printer/master - Danish
15 hours ago scootergrisen Committed changes yast-printer/master - Danish
15 hours ago scootergrisen New translation yast-printer/master - Danish
<p>
<b><big>Enheds-URI'er til udskrift via en udskriftservermaskine</big></b><br>
I modsætning til en printserverboks er en printservermaskine
en reel computer, der tilbyder en udskrifttjeneste.<br>
Adgang foregår via flere forskellige netværksprotokoller.
Spørg din netværksadministrator, hvad hvilken printservermaskine
tilbyder på dit netværk:<br>
<b>Windows (R) eller Samba (SMB/CIFS)</b><br>
For at tilgå en SMB-printerdeling skal RPM-pakken samba-client være installeret.
Pakken leverer CUPS-backenden "smb" som er et link til
programmet <tt>/usr/bin/smbspool</tt> som faktisk sender data
til en SMB-printerdeling.<br>
Et servernavn, printerdelingsnavn og eventuelt et arbejdsgruppenavn
kræves for adgang til den.
Ydermere kan der kræves et brugernavn og en adgangskode for tilgang.
Husk på at mellemrum og specialtegn i disse værdier
skal være prorcent-indkodede (se ovenfor).<br>
Som standard kører CUPS backends (i dette tilfælde smbspool) som brugeren "lp".
Ved udskrivning i et Active Directory (R)-miljø (AD)
har brugeren "lp" ikke rettigheder til at udskrive
så den traditionelle måde at udskrive via smbspool som brugeren "lp"
ville ikke virke.<br>
For at udskrive i et AD-miljø skal pakken samba-krb-printing
desuden være installeret.
I så fald ændres CUPS-backendens "smb"-link
til <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt>
hvilket er en wrapper til at køre smbspool som den oprindelige bruger
der sendte et givent udskriftsjob.
Når Kerberos-protokollen bruges til autentificering
i et AD-miljø, får brugeren en "billetgivende billet" (TGT)
via login-håndteringen til KDE- eller GNOME-skrivebordsmiljøet.
Når smbspool køres som den oprindelige bruger der sendte
et givent udskriftsjob, kan den tilgå TGT for denne bruger
og bruge den til at sende udskriftsdata til SMB-printerdelingen,
selv i et AD-miljø med Kerberos-autentificering.
I så fald skal der hverken angives et fast brugernavn eller fast adgangskode
til autentificering.
En forudsætning er at get_printing_ticket kører på den samme vært
hvor brugeren der sendte et givent udskriftsjob er logget ind.
Dette betyder at det skal være sat op på den givne brugers
arbejdsstation, som sender sådanne udskriftsjob
og brugerens arbejdsstation skal sende sine udskriftsdata
direkte til SMB-printerdelingen i AD-miljøet.
I særdeleshed virker det ikke på en separat CUPS-servermaskine
hvor brugere som sender udskriftsjobs ikke er logget ind.<br>
Til den traditionelle metode er en matchende fuld enheds-URI:<br>
smb://brugernavn:adgangskode@arbejdsgruppe/server/printer<br>
For eksempel kan "John Doe" med adgangskoden "@home!" bruge noget i retning af
følgende enheds-URI til at tilgå en "Fun Printer 1000+"-ressource:<br>
smb://John%20Doe:%40home%21@MYGROUP/homeserver/Fun%20Printer%201000%2B<br>
For <b>mere information</b> kig på <tt>man smbspool</tt> og<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
"Windows" og "Active Directory" er registrerede varemærker
ejet af Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.<br>
<b>Traditionel UNIX-server (LPR)</b><br>
En linjeprinterdæmon (LPD) kører på en traditionel UNIX-server
og tilbyder en eller flere LPD-køer.
Der kræves en IP-adresse og et LPD-kønavn for at tilgå det.
Den passende enheds-URI er:<br>
lpd://ip-adresse/kø<br>
<b>CUPS-server</b><br>
Normalt skal du ikke sætte en lokal udskriftskø op for at tilgå
en ekstern kø på en CUPS-server. Lav i stedet opsætningen
i dialogen <b>Udskrift via netværk</b>.
Fortsæt kun her, hvis du er sikker på, at du skal sætte en lokal
udskriftskø op for at tilgå en ekstern kø på en CUPS-server.<br>
IPP er den oprindelige protokol for CUPS, der kører på en server.
Den officielle IANA-port til IPP er 631.
Den passende enheds-URI er:<br>
ipp://ip-adresse:631/printere/kø<br>
</p>
15 hours ago scootergrisen New translation yast-printer/master - Danish
<p>
<b><big>Enheds-URI'er for direkte tilsluttede enheder</big></b><br>
Enheder som er tilsluttet via parallelport eller via USB
autodetekteres og den passende enheds-URI autogenereres.
For eksempel:<br>
parallel:/dev/lp0
<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Normal virker kun de autogenererede enheds-URI'er.
Når enheden ikke autodetekteres, er det normalt ikke muligt at
kommunikere med enheden og ingen data kan sendes til enheden.<br>
For at tilgå en HP-printer eller all-in-one-enhed via backenden "hp",
skal RPM-pakken hplip være installeret.
Pakken leverer HP's software til udskrift og scanning HPLIP.<br>
Derimod autodetekteres enheder som tilsluttes via serielport eller bluetooth
normalt ikke, således at enheds-URI'en skal
angives manuelt.
URI-parametrene for den serielle enhed skal være i overensstemmelse
med hvad serielporten i printeren kræver,
se manualen til din serielle printer.
Eksempler på enheds-URI'er:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>

bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
For at tilgå en enhed via bluetooth, skal RPM-pakken bluez-cups være installeret.
Pakken leverer CUPS-backenden "bluetooth" som faktisk sender data
til en bluetooth-printer.
</p>
2 months ago None Resource update yast-printer/master - Zulu
2 months ago None Resource update yast-printer/master - Chinese (Taiwan)
2 months ago None Resource update yast-printer/master - Chinese (China)
2 months ago None Resource update yast-printer/master - Xhosa
2 months ago None Resource update yast-printer/master - Walloon
2 months ago None Resource update yast-printer/master - Vietnamese
Browse all project changes

Activity in last 30 days

Activity in last year