Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
8.6% 0.8% 54.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
1.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
2.4% 0.1% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
3.7% 0.3% 8.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
8.6% 0.8% 54.6% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
1.7% 0.1% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
9.3% 1.0% 54.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
98.5% 84.6% 1.5% 3.7% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
36.1% 6.8% 31.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
9.3% 1.1% 55.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
9.5% 1.1% 52.9% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Galician
75.2% 25.0% 12.1% 2.2% 12.7% 0.0% Translate
Georgian
4.8% 0.3% 20.5% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Greek
98.9% 84.8% 0.4% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
8.6% 0.8% 54.6% 3.9% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
3.2% 0.2% 36.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
8.6% 0.8% 55.1% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
94.8% 43.0% 0.0% 0.9% 0.2% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.2% 0.1% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
5.2% 0.3% 4.8% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
97.4% 74.4% 0.4% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Low German
0.2% 0.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
2.8% 0.1% 40.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
8.6% 0.8% 54.6% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
98.5% 84.6% 1.3% 1.7% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
2.6% 0.4% 97.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
1.7% 0.1% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
11.0% 1.4% 53.6% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
9.7% 1.1% 54.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
81.2% 43.6% 13.2% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
2.8% 0.1% 36.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
2.4% 0.1% 32.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
6.7% 0.4% 55.3% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
3.0% 0.2% 19.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
8.6% 0.8% 54.6% 1.1% 0.0% 0.0% Translate
Thai
41.7% 11.4% 42.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
6.3% 0.4% 55.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
99.6% 91.9% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
2.6% 0.1% 44.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
54.0% 15.9% 29.2% 0.9% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
3.0% 0.2% 43.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
8.6% 0.8% 54.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
8.6% 0.8% 54.6% 0.2% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://github.com/yast/yast-printer
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 48f7cb4c97, 19 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/printer/*.po
Number of strings 35188
Number of words 678832
Number of languages 76
Number of source strings 463
Number of source words 8932
When User Action Detail Object
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-printer/master - Slovak
<p>
<b><big>Percentové kódovanie</big></b><br>
Táto záležitosť je zložitá.
Odporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám
pre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,
(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky
v hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,
ale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).
Pokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.
Nerezervované znaky sú veľké a malé písmená,
desiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.
Dokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen
by mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch
(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú
ako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).
Preto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice
a podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.<br>
Vyhradené znaky a medzery v hodnote zložky
musia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).<br>
Keď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup
len jedna hodnota pre jednu zložku URI
(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),
musíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova
(t.j. bez percentového kódovania).
Pre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené
znaky automaticky kódované percentom.
Napríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),
musí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.
Automatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je
hodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.<br>
Naproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup
viac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI
(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre
ako 'voľba1=hodnota1&amp;voľba2=hodnota2&amp;voľba3=hodnta3'
alebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),
musíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,
pretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.
Predpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'
by bolo 'toto&amp;tamto', takže celý
voliteľný parameter by bol 'voľba=toto&amp;tamto' (doslova).
Ale doslovný znak '&amp;' označuje
oddelenie rôznych voliteľných parametrov,
takže 'voľba=toto&amp;tamto' v URI znamená,
prvý voliteľný parameter 'voľba=toto'
a druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.
Preto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&amp;tamto'
musí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'<br>
Vstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,
sú označené s radou '[percentové kódovanie]'.<br>
Výpis znakov a ich percentové kódovanie:<br>
medzera ' ' má percentové kódovanie %20<br>
výkričník ! má percentové kódovanie %21<br>
znak čísla # má percentové kódovanie %23<br>
znak dolára $ má percentové kódovanie %24<br>
percento %i má percentové kódovanie %25<br>
ampersand &amp; má percentové kódovanie %26<br>
apostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27<br>
ľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28<br>
pravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29<br>
hviezdička * má percentové kódovanie %2A<br>
znamienko plus + má percentové kódovanie %2B<br>
čiarka, má percentové kódovanie %2C<br>
lomka / má percentové kódovanie %2F<br>
dvojbodka : má percentové kódovanie %3A<br>
bodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B<br>
znamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D<br>
otáznik ? má percentové kódovanie %3F<br>
zavináč @ má percentové kódovanie %40<br>
ľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B<br>
pravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D<br>
Viac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na<br>
http://tools.ietf.org/html/rfc3986
</p>
2 weeks ago FerdinandGalko Translation changed yast-printer/master - Slovak
<p>
<b><big>Percentové kódovanie</big></b><br>
Táto záležitosť je zložitá.
Odporúča sa vyhnutie vyhradeným znakom a medzerám
pre hodnoty zložiek v URI, ak sú hodnoty pod vašou kontrolou,
(napr. nemôžete sa vyhnúť, keď je potrebné zadať takéto znaky
v hodnotách pre URI na prístup k vzdialenému tlačovú frontu,
ale vzdialený tlačový front nie je pod vašou kontrolou).
Pokiaľ je to možné použitie len takzvané 'nerezervované znaky'.
Nerezervované znaky sú veľké a malé písmená,
desiatkové čísla, pomlčka, bodka, podčiarkovník a vlnovka.
Dokonca pomlčka, bodka, vlnovka a rozlišovanie veľkosti písmen
by mohlo spôsobiť špeciálne problémy v špecifických prípadoch
(napr. je známe, že len písmená, číslice a podčiarkovník fungujú
ako názov tlačového frontu CUPS a veľkosť nie je významná).
Preto je najlepšie použiť len malé písmená, číslice
a podčiarkovník pre všetky hodnoty vo všetkých URI, pokiaľ je to možné.<br>
Vyhradené znaky a medzery v hodnote zložky
musia byť kódované percentom (tiež známe ako URL kódovanie).<br>
Keď vstupné pole v dialógovom okne je určené pre vstup
len jedna hodnota pre jednu zložku URI
(napr. oddelené vstupné polia pre používateľské meno a heslo),
musíte zadať medzery a vyhradené znaky doslova
(t.j. bez percentového kódovania).
Pre takéto vstupné polia budú všetky medzery a vyhradené
znaky automaticky kódované percentom.
Napríklad v prípade, že heslo je v skutočnosti 'Foo%20Bar' (bez percentového kódovania),
musí byť zadané doslovne do vstupného poľa pre heslo v dialógu.
Automatické percentové kódovanie vychádza 'Foo%2520Bar', čo je
hodnota zložky hesla skutočne uložená v URI.<br>
Naproti tomu v prípade, že vstupné pole v dialógu je určený pre vstup
viac než jednej hodnoty pre jednu zložku URI
(napr. jedno vstupné pole pre všetky voliteľné parametre
ako 'voľba1=hodnota1&amp;voľba2=hodnota2&amp;voľba3=hodnta3'
alebo jedno vstupné pole pre zadanie celého URI),
musíte zadať medzery a vyhradené znaky kódované percentom,
pretože automatické kódovanie percentom už nie je možné.
Predpokladajme, že voliteľný parameter 'voľba=hodnota'
by bolo 'toto&amp;tamto', takže celý
voliteľný parameter by bol 'voľba=toto&amp;tamto' (doslova).
Ale doslovný znak '&amp;' označuje
oddelenie rôznych voliteľných parametrov,
takže 'voľba=toto&amp;tamto' v URI znamená,
prvý voliteľný parameter 'voľba=toto'
a druhý nepovinný parameter, ktorý je len 'tamto'.
Preto jeden voliteľný parameter 'voľba=toto&amp;tamto'
musí byť zadaný percentovým kódovaním ako 'voľba=toto%26tamto'<br>
Vstupné polia, ktoré vyžadujú percentové kódovanie vstupu,
sú označené s radou '[percentové kódovanie]'.<br>
Výpis znakov a ich percentové kódovanie:<br>
medzera ' ' má percentové kódovanie %20<br>
výkričník ! má percentové kódovanie %21<br>
znak čísla # má percentové kódovanie %23<br>
znak dolára $ má percentové kódovanie %24<br>
percento %i má percentové kódovanie %25<br>
ampersand &amp; má percentové kódovanie %26<br>
apostrof / jednoduchá úvodzovka ' má percentové kódovanie %27<br>
ľavá zátvorka ( má percentové kódovanie %28<br>
pravá zátvorka ) má percentové kódovanie %29<br>
hviezdička * má percentové kódovanie %2A<br>
znamienko plus + má percentové kódovanie %2B<br>
čiarka, má percentové kódovanie %2C<br>
lomka / má percentové kódovanie %2F<br>
dvojbodka : má percentové kódovanie %3A<br>
bodkočiarka ; má percentové kódovanie %3B<br>
znamienko rovnosti = má percentové kódovanie %3D<br>
otáznik ? má percentové kódovanie %3F<br>
zavináč @ má percentové kódovanie %40<br>
ľavá hranatá zátvorka [ má percentové kódovanie %5B<br>
pravá hranatá zátvorka ] má percentové kódovanie %5D<br>
Viac informácií nájdete v 'Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax' na<br>
http://tools.ietf.org/html/rfc3986
</p>
a month ago none Resource update yast-printer/master - Zulu
a month ago none Resource update yast-printer/master - Chinese (Taiwan)
a month ago none Resource update yast-printer/master - Chinese (China)
a month ago none Resource update yast-printer/master - Xhosa
a month ago none Resource update yast-printer/master - Walloon
a month ago none Resource update yast-printer/master - Vietnamese
a month ago none Resource update yast-printer/master - Ukrainian
a month ago none Resource update yast-printer/master - Turkish
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year