Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
10 months ago admin Resource update yast-printer/master - Hungarian
a year ago none Resource update yast-printer/master - Hungarian
a year ago roberttaisz Translation completed yast-printer/master - Hungarian
a year ago roberttaisz Committed changes yast-printer/master - Hungarian
a year ago roberttaisz New translation yast-printer/master - Hungarian
<p>
<b><big>Az eszköz URI-k a nyomtatókiszolgáló számítógépen keresztül történő nyomtatás esetén</big></b><br>
A nyomtatókiszolgáló készülékkel ellentétben a nyomtatókiszolgáló
számítógép egy valódi, nyomtatási szolgáltatást kínáló számítógépet jelent.<br>
Elérése különféle hálózati protokollokkal történik.
Kérdezze meg a hálózati rendszergazdától, hogy milyen nyomtatókiszolgáló számítógép
működik a hálózaton:<br>
<b>Windows (R) vagy Samba (SMB/CIFS)</b><br>
Az SMB nyomtatómegosztás eléréséhez telepíteni kell a samba-client csomagot.
A csomag biztosítja az 'smb' CUPS modult, amely kapcsolatot
teremt az <tt>/usr/bin/smbspool</tt> programmal, amely valójában elküldi az adatokat
az SMB-nyomtatómegosztásnak.<br>
Eléréséhez egy kiszolgálónév és egy nyomtatómegosztás neve (nem kötelezően
egy munkacsoport neve) szükséges.
Ezenkívül felhasználónév és jelszó is szükséges lehet a hozzáféréshez.
Ne feledje, hogy az ilyen értékekben százalékjeles kódolással
kell megadni a szóközöket és a speciális karaktereket (lásd fent).<br>
A CUPS alapértelmezés szerint 'lp' felhasználóként futtatja a modulokat (ez esetben az smbspoolt).
Active Directory (R) (AD) környezetben való nyomtatás esetén
az 'lp' felhasználó nem jogosult az ebben a környezetben való nyomtatásra,
tehát a hagyományos módon, az smbspool modulból az 'lp' felhasználóval
történő nyomtatás nem működne.<br>
Az AD-könyezetben való nyomtatáshoz a samba-krb-printing
RPM-csomagot is telepíteni kell.
Ilyen esetben a CUPS modul 'smb' csatlakozója
az <tt>/usr/bin/get_printing_ticket</tt> lesz.
Ez egy burkoló, amely az adott feladatot elküldő eredeti felhasználóként
futtatja az smbspool modult.
Ha AD-környezetben a Kerberos protokoll használatos
hitelesítésre, a felhasználó egy jegyeket biztosító jegyet (TGT)
kap az ablakkezelőtől a Gnome vagy a KDE asztalra történő bejelentkezéskor.
Amikor a rendszer az adott nyomtatási feladatot elküldő felhasználóként
futtatja az smbspool modult, az hozzáfér a felhasználó TGT-jéhez
és azzal továbbíthatja a nyomtatási adatokat az SMB-nyomtatómegosztásnak
még a Kerberos-hitelesítést használó AD-környezetekben is.
Ilyen esetben sem állandó felhasználónevet, sem állandó
jelszót nem kell megadni a hitelesítéshez.
Ennek előfeltétele, hogy a get_printing_ticket fusson azon az állomáson
amelyre az adott nyomtatási feladatot elküldő felhasználó be van jelentkezve.
Ez azt jelenti, hogy telepíteni kell annak a felhasználónak
a munkaállomására, aki ilyen feladatokat fog küldeni,
és a felhasználó munkaállomásának közvetlenül az
AD-környezetben működő SMB-nyomtatómegosztásra kell küldenie a nyomtatási adatokat.
Külön megemlítendő, hogy nem működik olyan elválasztott CUPS-kiszolgáló számítógépen,
amelyre nincsenek bejelentkezve a nyomtatási feladatokat küldő felhasználók.<br>
A hagyományos mód esetére a megfelelő teljes eszköz URI például a következő lehet:<br>
smb://felhasználónév:jelszó@munkacsoport/kiszolgáló/nyomtató<br>
Például 'Nagy Andor', akinek jelszava '@home!', a következőhöz hasonló
eszköz URI-t használhat a 'Fun Printer 1000+' megosztás elérésére:<br>
smb://Andor%20Nagy:%40home%21@CSOPORT/kiszolgáló/Fun%20Printer%201000%2B<br>
<b>További információk:</b> <tt>man smbspool</tt>, illetve<br>
http://en.opensuse.org/SDB:Printing_via_SMB_(Samba)_Share_or_Windows_Share<br>
A „Windows” és az „Active Directory” a Microsoft Corporation
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.<br>
<b>Hagyományos UNIX-kiszolgáló (LPR)</b><br>
A hagyományos UNIX kiszolgálókon egy Line Printer Daemon (LPD) fut,
az biztosít egy vagy több LPD-nyomtatósort.
Eléréséhez az IP-cím és az LPD-nyomtatósor neve szükséges.
A megfelelő eszköz URI:<br>
lpd://ip-cím/nyomtatósor<br>
<b>CUPS-kiszolgáló</b><br>
Általában nem tanácsos helyi nyomtatósort beállítani ahhoz,
hogy elérje egy CUPS-kiszolgáló távoli nyomtatósorát. Ehelyett a
<b>Hálózaton keresztüli nyomtatás</b> párbeszédpanelen célszerű megadni a beállításokat.
Csak akkor folytassa a következő lépésekkel, ha valóban biztosan
helyi nyomtatósort beállítani egy CUPS-kiszolgálón futó távoli nyomtatósor eléréséhez.<br>
A kiszolgálón futó CUPS natív protokollja az IPP.
Az IPP hivatalos IANA-portja 631.
A megfelelő eszköz URI:<br>
ipp://ip-cím:631/nyomtatók/nyomtatósor<br>
</p>
a year ago roberttaisz New translation yast-printer/master - Hungarian
<p>
<b><big>Eszköz URI a közvetlenül csatlakoztatott eszközökhöz</big></b><br>
Azok az eszközök, amelyek párhuzamos porton vagy USB-n
keresztül közvetlenül vannak csatlakoztatva, automatikusan
felismerésre kerülnek és a megfelelő eszköz URI létrejön.
Például:<br>
parallel:/dev/lp0<br>
usb://ACME/Fun%20Printer?serial=A1B2C3<br>
hp:/usb/HP_LaserJet?serial=1234<br>
Általában csak az automatikusan létrehozott eszköz URI működik.
Amennyiben az eszköz felismerése nem automatikus, akkor általában nincs kommunikáció az eszközzel és nem lehet rá adatot küldeni.<br>
A HP-nyomtatók vagy -többfunkciós készülékek 'hp' háttérrendszeren
keresztül való eléréséhez a hplip csomagnak telepítve kell lennie.
Ez a csomag tartalmazza a HPLIP nevű nyomtató- és szkennelőalkalmazást.
Ezzel szemben azok az eszközök, amelyek soros porton vagy bluetooth-on keresztül csatlakoznak, általában nem kerülnek automatikusan
felismerésre, ezért az eszköz URI-t kézzel kell megadni.
A soros eszköz URI paramétereinek meg kell felelnie a nyomtatóban lévő soros
port által támasztott követelményeknek, ezért célszerű annak dokumentációját
áttanulmányozni.
Eszköz URI példa:<br>
serial:/dev/ttyS9?baud=9600+bits=8+parity=none+flow=soft+stop=1<br>
bluetooth://1A2B3C4D5E6F<br>
Az eszköz bluetooth-on keresztüli eléréséhez a bluez-cups csomagnak
telepítve kell lennie.
Ez a csomag tartalmazza a bluetooth CUPS háttérrendszert, amely
a bluetooth nyomtatóra továbbítja az adatokat.
</p>
a year ago none Resource update yast-printer/master - Hungarian
a year ago roberttaisz Committed changes yast-printer/master - Hungarian
a year ago roberttaisz Suggestion accepted yast-printer/master - Hungarian
Nem használja a továbbiakbean a(z) '%1' elérhetetlen CUPS-kiszolgálót?
a year ago roberttaisz Committed changes yast-printer/master - Hungarian
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year