Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
yesterday Ewelina Michalowska Translation approved yast-storage/master - Polish
Aktualnie dozwolone są tylko nazwy podwoluminów zaczynające się od "%{prefix}".
Nazwa podwoluminu zostanie automatycznie poprzedzona prefiksem "%{prefix}".
2 days ago Weblate Admin Resource update yast-storage/master - Polish
3 weeks ago None Resource update yast-storage/master - Polish
a month ago Weblate Admin Committed changes yast-storage/master - Polish
a month ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-storage/master - Polish
Dostarczaj &hasłoa szyfrowania...
a month ago Ewelina Michalowska New translation yast-storage/master - Polish
<p>Wybierz schemat partycjonowania:</p><p><ul><li>Zwykłe partycje (bez LVM), prosta, tradycyjna metoda</li><li>LVM (zarządzanie woluminami logicznymi): <p>To jest bardziej elastyczna metoda zarządzania miejscem na dysku. </p><p>Można rozrzucać pojedyncze systemy plików na wiele dysków i dodawać (oraz w ograniczonym zakresie usuwać) dyski później, zgodnie z potrzebami. </p><p>Użytkownik definiuje woluminy fizyczne (PV) spośród partycji lub całych dysków i łączy je w grupy woluminów (VG), które służą jako pule pamięci masowej. Można tworzyć woluminy logiczne (LV) w celu tworzenia na nich systemów plików (Btrfs, Ext2/3/4, XFS).</p><p>W niniejszej <i>Konfiguracji prowadzonej</i> wszystkie te operacje są wykonywane automatycznie dla standardowej konfiguracji systemów plików, jeśli zaznaczysz opcję <b>Włącz LVM</b>.</li></ul></p><p>Opcja <b>Włącz szyfrowanie dysku</b> (z zarządzaniem LVM lub bez niego) powoduje dodanie do schematu partycjonowania warstwy szyfrowania dysków LUKS. Należy pamiętać, że przy każdym uruchomieniu systemu konieczne będzie podawanie prawidłowego hasła. </p><p><i>W przypadku utraty hasła nie ma możliwości jego odzyskania, więc upewnij się, że go nie zgubisz!</i></p>
a month ago Ewelina Michalowska New translation yast-storage/master - Polish
<ul><li>Zmienić rozmiar w razie potrzeby (tylko partycje Windows)</li><li>Zmienić rozmiar lub usunąć w razie potrzeby (tylko partycje Windows)</li></ul><p>Ta ostatnia opcja oznacza, że nastąpi próba zmiany rozmiaru partycji Windows w celu uzyskania dostatecznej ilości wolnego miejsca na system Linux, ale jeśli ta ilość będzie niewystarczająca, nastąpi całkowite usunięcie danej partycji Windows.</p>
a month ago Ewelina Michalowska New translation yast-storage/master - Polish
<p>Wybierz dysk, na którym ma zostać utworzony główny system plików. </p><p>Będzie to również dysk, na którym zazwyczaj w razie potrzeby tworzone są partycje powiązane z rozruchem: /boot, ESP (partycja systemowa EFI), BIOS-Grub. Oznacza to, że ten dysk powinien być dostępny z poziomu systemu BIOS / oprogramowania sprzętowego komputera.</p><p>W tym oknie dialogowym możesz również wybrać, co zrobić z istniejącymi partycjami:</p><p><ul><li>Nie modyfikować (zachować je bez zmian)</li><li>Usunąć w razie potrzeby</li><li>Usunąć, nawet jeśli nie ma takiej potrzeby (zawsze usuwać)</li></ul>
a month ago Ewelina Michalowska Translation changed yast-storage/master - Polish
Wybierz typ systemu plików dla każdego z woluminów.
a month ago Ewelina Michalowska New translation yast-storage/master - Polish
Wybierz typ systemu plików dla każdej z partycji.
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year