Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a month ago Weblate Admin Committed changes yast-caasp/master - Swedish
a month ago Sven Åhr Translation changed yast-caasp/master - Swedish
Du har inte konfigurerat en NTP-server. Detta kan leda till
att klustret inte fungerar korrekt eller att det inte fungerar alls.
Fortsätt med försiktighet och på egen risk.

Would you like to continue with the installatioVill du fortsätta med installationen?
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
Du har inte konfigurerat en NTP-server. Detta kan leda till
att klustret inte fungerar korrekt eller att det inte fungerar alls.
Fortsätt med försiktighet och på egen risk.

Would you like to continue with the installation?
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
NTP-servrar
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange komma (,) eller blanksteg som avgränsare för att separera flera värden.</p>
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange IP-adressen eller värdnamnet för den NTP-server som ska användas för att synkronisera tiden på den här enheten</p>
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
<h3>NTP-servrar</h3>
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för NTP-servrarna:
%{servers}

Ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värdnamn
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
N&TP-servrar (komma- eller blankstegsavgränsade)
a month ago Sven Åhr New translation yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för administrationsnoden, ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värdnamn
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year