This is a SUSE Linux Enterprise CAASP module, not intended for community usage.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago admin Resource update yast-caasp/master - Swedish
3 months ago admin Committed changes yast-caasp/master - Swedish
4 months ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för kubic administrationsnoden, ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värddatornamn
4 months ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange värddatornamnet eller IP-adressen till den styrenhet som den här enheten ska anslutas till.</p>
4 months ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
<h3>StyrenhetKubic administrationsnod</h3>
4 months ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
Admin-nodNTP konfiguration
4 months ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
kKubeadm-ic nodkonfiguration
4 months ago lunajernberg New translation yast-caasp/master - Swedish
Kubic Administrationsnod
4 months ago lunajernberg Translation changed yast-caasp/master - Swedish
<p>Ange IP-adressen eller värddatornamnet för den NTP-server som ska användas för att synkronisera tiden på den här enheten</p>
4 months ago lunajernberg Translation changed yast-caasp/master - Swedish
Ogiltig plats för NTP-servrarna:
%{servers}

Ange en giltig IP-adress eller ett giltigt värddatornamn
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year