Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
6 months ago none Committed changes yast-security/master - Swedish
6 months ago Svenhr New translation yast-security/master - Swedish
Sparakriver säkerhetsinställningarkonfiguration...
9 months ago none Resource update yast-security/master - Swedish
a year ago none Committed changes yast-security/master - Swedish
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
<p><b>Inkludera aAktuell katalog i roots sökväg:</b> På ett DOS-system
söks körbara filer (program) först i den aktuella katalogen, och sedan i den aktuella
sökvägsvariabeln. I ett Unix-system söks däremot
de endast via sökvägen (variabeln PATH).</p>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
<p><b>Användare som startar updatedb</b>: Programmet updatedb körs
en gång per dag. Det avsöker hela filsystemet och skapar en databas (locatedb)
som lagrar platsen där varje fil befinner sig. Det går att söka i databasen
med programmet locate. Här anger du användaren som kör kommandot: <b>ingennobody</b>
(få filer) eller <b>root</b> (alla filer).</p>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
<p><b>Sekunder väntetidFördröjning efter felaktigt inloggningsförsök:</b>
Det är lämpligt med en väntetid efter ett felaktigt inloggningsförsök för att
förhindra lösenordsgissande. Gör tiden så kort att användarna inte måste vänta för
länge innan nästa försök om lösenordet stavas fel. Ett lagom värde är tre (<tt>3</tt>) sekunder.</p>
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
Inaktiveratd
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
Aktiveratd
a year ago MartinDevenney Suggestion accepted yast-security/master - Swedish
Ställ inKonfigurera
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year