yast2-tftp-server is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
3 months ago none Resource update yast-tftp-server/master - Turkish
3 months ago none Resource update yast-tftp-server/master - Turkish
6 months ago none Resource update yast-tftp-server/master - Turkish
7 months ago admin Resource update yast-tftp-server/master - Turkish
11 months ago admin Resource update yast-tftp-server/master - Turkish
a year ago none Committed changes yast-tftp-server/master - Turkish
a year ago SerdarSaglam New translation yast-tftp-server/master - Turkish
Bu modül sadece xinetd kullanarak TFTP kurTFTP'yi ayarlamak için sistem soketini kullanabilir,
a
.
A
ncak TFTP'yi şu program sunuyor: %1
Modülden ç
, başka bir program TFTP’ye hizmet ediyor: %1.
Ç
ıkılıyor.
a year ago SerdarSaglam New translation yast-tftp-server/master - Turkish
<p><b>Açılış görüntü dosyasının dÖnyükleme Kalıp Dizini:</b>:
Sunulacak dosyaların bulunduğu dizini belirtin.
Normal değer <tt>/tftpboot</tt> dizinidir. Bu dizin mevcut değilse
oluşturulacaktır.
Sunucu bu dizini kök dizini olarak kullanacaktır (<tt>-s</tt> seçeneği ile).</p>
a year ago SerdarSaglam Translation changed yast-tftp-server/master - Turkish
Açılış görüntü dosyasının dÖnyükleme Kalıp Dizini:
a year ago SerdarSaglam Translation changed yast-tftp-server/master - Turkish
TFTP sSunucusu eEtkin:
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year