SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings67
100.0% Translate
Words1172
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
MAIN.SLEDS master
41.7% 37.3% 0.0% 41.7% 0.0% 0.0% Translate
64bit_issues master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
aarch64_inst_problem master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
MAIN.opensuse master
0.0% 0.0% 0.0% 45.5% 0.0% 0.0% Translate
adm_shell master
100.0% 100.0% 0.0% 17.6% 0.0% 0.0% Translate
adm_sudo master
100.0% 100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
adm_support master
1.2% 0.2% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
adm_wbem master
66.7% 64.5% 0.0% 15.2% 0.0% 0.0% Translate
apache2_yast_i master
100.0% 100.0% 0.0% 15.3% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_profiles_yast master
100.0% 100.0% 0.0% 11.5% 0.0% 0.0% Translate
admin_docupdates master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
apache2 master
1.8% 0.3% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_changehat master
100.0% 100.0% 0.0% 17.0% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_glossary master
100.0% 100.0% 0.0% 5.4% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_intro master
100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_managing master
100.0% 100.0% 0.0% 9.5% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_pam master
100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_profiles master
1.4% 1.5% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_profiles_man master
100.0% 100.0% 0.0% 8.5% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_repositories master
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_support master
100.0% 100.0% 0.0% 21.3% 0.0% 0.0% Translate
apparmor_whatimmunize master
100.0% 100.0% 0.0% 18.3% 0.0% 0.0% Translate
apps_brasero master
100.0% 100.0% 0.0% 6.4% 0.0% 0.0% Translate
apps_ekiga master
100.0% 100.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% Translate
apps_evolution master
100.0% 100.0% 0.0% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
apps_firefox master
100.0% 100.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
apps_gimp master
100.0% 100.0% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
apps_librecalc master
100.0% 100.0% 0.0% 3.4% 1.1% 0.0% Translate
apps_libreoffice master
100.0% 100.0% 0.0% 7.8% 0.0% 0.0% Translate
apps_librevarious master
100.0% 100.0% 0.0% 3.3% 0.8% 0.0% Translate
apps_librewriter master
100.0% 100.0% 0.0% 4.5% 1.3% 0.0% Translate
apps_pidgin master
100.0% 100.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% Translate
apps_totem master
100.0% 100.0% 0.0% 15.2% 0.0% 0.0% Translate
art_kgraft master
100.0% 100.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% Translate
art_opensuse_install_quick master
100.0% 100.0% 0.0% 15.6% 0.0% 0.0% Translate
art_pcidss master
100.0% 100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
art_sle_modules_quick master
100.0% 100.0% 0.0% 5.7% 1.0% 0.0% Translate
ay_12_migrate_15 master
100.0% 100.0% 0.0% 23.3% 0.0% 0.0% Translate
ay_bigfile master
0.8% 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% Translate
ay_docupdates master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
art_sle_install_quick master
100.0% 100.0% 0.0% 18.5% 0.0% 0.0% Translate
art_sles_rpi_quick master
24.1% 25.6% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0% Translate
audit_components master
19.6% 18.4% 0.0% 3.5% 0.0% 0.0% Translate
audit_moreinfo master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
audit_setup master
100.0% 100.0% 0.0% 19.4% 0.0% 0.0% Translate
autofs master
100.0% 100.0% 0.0% 14.0% 0.0% 0.0% Translate
backup master
100.0% 100.0% 0.0% 14.3% 0.0% 0.0% Translate
book_sle_deployment master
45.5% 24.1% 0.0% 45.5% 0.0% 0.0% Translate
book_gnomeuser master
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
book_opensuse_reference master
100.0% 100.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% Translate
book_opensuse_startup master
100.0% 100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
book_quickstarts master
100.0% 100.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% Translate
book_security master
100.0% 100.0% 0.0% 41.7% 0.0% 0.0% Translate
book_sle_admin master
100.0% 100.0% 0.0% 38.5% 0.0% 0.0% Translate
book_sle_virtualization master
41.7% 31.1% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
book_sle_tuning master
30.8% 21.2% 0.0% 30.8% 0.0% 0.0% Translate
book_sle_upgrade master
71.4% 31.7% 0.0% 71.4% 0.0% 0.0% Translate
book_sles_docker master
100.0% 100.0% 0.0% 57.1% 0.0% 0.0% Translate
book_sles_storage master
36.4% 38.3% 0.0% 45.5% 0.0% 0.0% Translate
bootconcept master
1.1% 0.1% 0.0% 2.3% 0.0% 0.0% Translate
chrony master
2.6% 0.3% 0.0% 2.6% 0.0% 0.0% Translate
common_copyright_gfdl master
16.7% 0.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% Translate
common_docupdates_sp1_i master
12.5% 1.1% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% Translate
common_gfdl1.2_i master
1.4% 0.1% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% Translate
common_intro_feedback_i master
6.7% 0.5% 0.0% 13.3% 0.0% 0.0% Translate
common_copyright_opensuse master
20.0% 0.7% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% Translate
common_docupdates_ga_i master
3.6% 0.3% 0.0% 7.1% 0.0% 0.0% Translate
common_intro_available_doc_i master
26.3% 27.1% 0.0% 10.5% 0.0% 0.0% Translate
common_copyright_quick master
14.3% 0.7% 0.0% 28.6% 0.0% 0.0% Translate
common_docupdates_sp2_i master
20.0% 4.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
common_docupdates_sp3_i master
20.0% 3.3% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% Translate
common_intro_acknowl_i master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://documentation.suse.com/sles
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/doc-sle-translations.git
Repository branch master f67adfc, 2 years ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/doc-sle-translations/main-opensuse-master/
Filemask*/po/apparmor_start.*.po
Translation file cs/po/apparmor_start.cs.po
When User Action Detail Object
7 months ago admin Committed changes doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Konfigurace softwaru a systému se v průběhu času mění. Výsledkem je, že nastavení vašeho profilu pro <phrase>AppArmor</phrase> bude občas vyžadovat jemné doladění. <phrase>AppArmor</phrase> zkontroluje, zda v systémovém protokolu není porušení zásad nebo jiné události <phrase>AppArmor</phrase> a umožní odpovídajícím způsobem upravit nastavení vašeho profilu. Každé chování aplikace, které je mimo definici profilu, lze vyřešit pomocí <command>aa-logprof</command>. Další informace viz<xref linkend="sec.apparmor.commandline.profiling.summary.logprof"/>.
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Úpravy Vašich profilů
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Více informací o tvorbě a úpravách profilu najdete na <xref linkend="cha.apparmor.profiles"/>, <xref linkend="cha.apparmor.yast"/> a <xref linkend="cha.apparmor.commandline"/>.
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Chcete-li upravit profil, analyzujte zprávy protokolu týkajícího se této aplikace znovu, jak je popsáno v <xref linkend="sec.apparmor.commandline.profiling.summary.logprof"/>. Po vyzvání určete přístupová práva nebo omezení.
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Příkaz <command>dmesg -T</command>
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Příkaz <command>journalctl | grep -i apparmor</command>
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
<filename>/var/log/audit/audit.log</filename>
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Otestujte nastavení svého profilu provedením všech úkolů, které potřebujete, s aplikací, kterou jste omezili. Normálně je omezený program spuštěn hladce a aktivit <phrase>AppArmor</phrase> si ani nevšimnete. Pokud si však v aplikaci všimnete určitého nesprávného chování, zkontrolujte systémové protokoly a zjistěte, zda aplikace <phrase>AppArmor</phrase> vaši aplikaci příliš neomezuje. V závislosti na mechanismu protokolování, používaném ve vašem systému, existuje několik míst, kde můžete vyhledat položky protokolu <phrase>AppArmor</phrase>:
9 months ago aleskastner New translation doc-sle-translations/apparmor_start master - Czech
Spustíte-li <command>aa-genprof</command> na aplikaci, která měla existující profil, který byl v režimu stížnosti, zůstává tento profil v režimu učení až do konce tohoto cyklu učení. Další informace o změně režimu profilu naleznete na stránkách <xref linkend="sec.apparmor.commandline.profiling.summary.complain"/> a <xref linkend="sec.apparmor.commandline.profiling.summary.enforce"/>.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 67 1172
Translated 100.0% 67 1172
Needs editing 0.0% 0
Failing check 19.4% 13

Last activity

Last change July 8, 2020, 10:51 a.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year