Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Arabic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 15.6% 0.0% 0.0% Translate
Danish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
German
2.2% 0.1% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
37.8% 23.9% 0.0% 25.6% 0.0% 0.0% Translate
Kabyle
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
3.3% 0.3% 0.0% 2.2% 0.0% 0.0% Translate
Russian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://documentation.suse.com/sles
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/doc-sle-translations.git
Repository branch master f67adfc, a year ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/doc-sle-translations/main-opensuse-master/
Filemask*/po/art_opensuse_install_quick.*.po
Number of strings 2250
Number of words 46475
Number of languages 25
Number of source strings 90
Number of source words 1859
When User Action Detail Object
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Po dokončení instalační rutiny se počítač rebootuje do nainstalovaného systému. Přihlaste se, spusťte YaST a systém dolaďte. Pokud nepoužíváte grafickou plochu nebo pracujete ze vzdáleného systému, najdete informace o používání YaST z terminálu v <xref linkend="cha.yast.text"/>.
12 hours ago aleskastner Translation changed doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Během instalace se průběh zobrazuje podrobně na kartě <guimenu>Podrobnosti</guimenu>. Záložka <guimenu><phrase role="productname"><phrase os="osuse">openSUSE Leap</phrase><phrase os="sles">SUSE Linux Enterprise Server</phrase><phrase os="sled">SUSE Linux Enterprise Desktop</phrase></phrase> Poznámky k verzi</guimenu> </guimenu> zobrazuje důležité informace; jejich čtení doporučujeme.
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Během instalace se průběh zobrazuje podrobně na kartě <guimenu>Podrobnosti</guimenu>. Záložka <guimenu><phrase role="productname"><phrase os="osuse">openSUSE Leap</phrase><phrase os="sles">SUSE Linux Enterprise Server</phrase><phrase os="sled">SUSE Linux Enterprise Desktop</phrase></phrase>Poznámky k verzi</guimenu> </guimenu> zobrazuje důležité informace; jejich čtení doporučujeme.
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
external ref='install_perform_osuse.png' md5='__failed__'
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Proces instalace
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Po dokončení konfigurace systému na obrazovce <guimenu>Nastavení instalace</guimenu> klikněte na <guimenu>Instalovat</guimenu>. V závislosti na výběru softwaru budete možná muset souhlasit s licenčními smlouvami, než se objeví obrazovka s potvrzením instalace. Dosud nebyly ve vašem systému provedeny žádné změny. Po druhém klepnutí na <guimenu>Instalovat</guimenu> se spustí instalační proces.
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
external ref='install_confirm_osuse.png' md5='__failed__'
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Spuštění instalace
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Ve výchozím nastavení je služba SSH deaktivována, její port (22) je uzavřen. Proto se ve výchozím nastavení nelze k instalovanému systému přihlásit ze vzdáleného počítače. Chcete-li tato nastavení přepnout, klikněte na <guimenu>Povolit</guimenu> a <guimenu>Otevřít</guimenu>.
12 hours ago aleskastner New translation doc-sle-translations/art_opensuse_install_quick master - Czech
Ve výchozím nastavení je Firewall povolen se všemi síťovými rozhraními nakonfigurovanými pro veřejnou zónu. Podrobnosti o konfiguraci viz <xref linkend="sec.security.firewall.firewalld"/>.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year