SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words1013
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/skelcd-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT
Repository git@github.com:openSUSE/skelcd-openSUSE.git
Repository branch master 3745b19, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/skelcd-opensuse/master/
Filemasklicense/license.*.po
Translation file license/license.cs.po
When User Action Detail Object
7 months ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Czech
2 years ago admin Resource update skelcd-openSUSE/master - Czech
3 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Czech
3 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Czech
4 years ago honyczek Translation completed skelcd-openSUSE/master - Czech
4 years ago none Committed changes skelcd-openSUSE/master - Czech
4 years ago honyczek New translation skelcd-openSUSE/master - Czech
Je-li některé ustanovení tohoto ujednání považováno na nevymahatelné,
pak neovlivní vynutitelnost zbývajících ustanovení. Toto ujednání
se řídí zákony Státu Utah a Spojených států amerických, bez ohledu
na jakýkoliv konflikt ustanovení zákona, vyjma toho, že neplatí pro
Meznárodní prodej zboží podle Konvencí Organizace spojených
národů. Toto ujednání stanovuje celé pochopení a ujednání mezi vámi
a Projektem openSUSE v jeho záležitostech a může být změněno pouze
písemně s podpisem obou stran. Žádné vzdání se práva pod tímto ujednáním
nebude závazné, dokud nebude písemně, podepsané náležitým pověřeným
představitelem strany. Žádné vzdání se kteréhokoliv minulého nebo současného
práva vyplývajícího z porušení nebo neplnění ujednání nebude považováno
jako vzdání se budoucího práva vyplývajícího z tohoto ujednání.
Používání, duplikace nebo popis vládou Spojených států amerických
je s předmětem omezení ve směrnicích FAR 52.227-14 (prosinec 2007)
Alternate III (prosinec 2007), FAR 52.227-19 (prosinec 2007), nebo DFARS
252.227-7013(b)(3) (listopad 1995) nebo v příslušných následných
odstavcích.
4 years ago honyczek New translation skelcd-openSUSE/master - Czech
Potvrzujete, že openSUSE #VERSION# je předmětem Exportních správních zákonů
Spojených států („EAR“) a přijímáte, že EAR dodržíte. Nebudete exportovat nebo
znovuexportovat openSUSE #VERSION# přímo nebo nepřímo: (1) do žádné země,
která je předmětem exportních omezení Spojených států; (2) žádnému koncovému
uživateli, o kterém víte nebo máte důvod vědět, že použije openSUSE #VERSION#
při návrhu, vývoji nebo produkci jaderných, chemických nebo biologických zbraní,
raketových systémů, vesmírných dopravních prostředků a sondážních raket,
nebo bezpilotních létajících systémů, vyjma ověřených odpovídajícím vládním úřadem
předpisem či zvláštní licencí; nebo (3) žádnému koncovému uživateli, kterému bylo
federálním úřadem vlády Spojených států zakázáno podílet se na exportních
transakcích Spojených států. Stažením a používáním openSUSE #VERSION#
přijímáte předešlé, vyjadřujete a zaručujete se, že se v takové zemi
nenacházíte, ani nejste pod jejím vlivem, nebo nejste jejím občanem či obyvatelem,
ani na žádném takovém seznamu. Dále jste odpovědní za vyhovění jakýmkoliv
místním zákonům ve vaší soudní působnosti, která může mít vliv na práva
importu, exportu nebo používání openSUSE #VERSION#. Informujte se na
webové stránce Úřadu pro průmysl a bezpečnost (Bureau of Industry and Security)
www.bis.doc.gov před exportem věcí, které jsou předmětem EAR. Je na vaši
zodpovědnost obdržet jakýkoliv potřebný exportní souhlas.
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Czech
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Czech
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 10 1013
Translated 100.0% 10 1013
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 21, 2016, 6:43 p.m.
Last author Jan Papež

Activity in last 30 days

Activity in last year