Language Translated Words Review Checks Suggestions
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Asturian
10.0% 0.3% 0.0% 0 0 Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Greek
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Hungarian
80.0% 60.2% 10.0% 0 0 Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Korean
80.0% 60.2% 10.0% 0 0 Translate
Persian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Polish
90.0% 78.3% 0.0% 0 0 Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0 1 Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0 0 Translate

- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project website https://github.com/openSUSE/skelcd-openSUSE
Repository git@github.com:openSUSE/skelcd-openSUSE.git
Repository branch master 7282c44
Number of strings 230
Number of words 23299
Number of languages 23
Number of source strings 10
Number of source words 1013
When User Action Translation
2 weeks ago None Commited changes skelcd-openSUSE/master - Danish
2 weeks ago scootergrisen Required Fields Translation changed skelcd-openSUSE/master - Danish
Dette er en uofficiel $LANGUAGE oversættelse af openSUSE-licensen #VERSION#.
Den erklærer ikke de juridiske distributionsvilkår til openSUSE #VERSION# - det
gør kun den originale engelske tekst af openSUSE-licensen #VERSION#. Vi håber
dog, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til bedre at forstå licensen.
2 weeks ago scootergrisen Required Fields Translation changed skelcd-openSUSE/master - Danish
Dette er en uofficiel $LANGUAGE oversættelse af openSUSE-licensen #VERSION#
Den erklærer ikke de juridiske distributionsvilkår til openSUSE #VERSION# - det
gør kun den originale engelske tekst af openSUSE-licensen #VERSION#. Vi håber
dog, at denne oversættelse vil hjælpe dansktalende til bedre at forstå licensen.
2 weeks ago scootergrisen Required Fields Translation completed skelcd-openSUSE/master - Danish
2 weeks ago None Commited changes skelcd-openSUSE/master - Danish
2 weeks ago scootergrisen Required Fields New translation skelcd-openSUSE/master - Danish
Hvis nogen bestemmelse i denne aftale ikke kan håndhæves, vil det ikke
påvirke håndhæveligheden af de resterende bestemmelser.
Denne aftale vil være reguleret af lovene i staten Utah og USA,
uden hensyntagen til nogen konflikt i lovbestemmelser, undtagen
de Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb,
vil ikke gælde. Denne aftale fremsætter hele forståelsen og aftalen
mellem dig og openSUSE-projektet med hensyn til dets genstandsfelt og
kan kun ændres skriftligt underskrevet af begge parter.
Intet afkald af nogen rettighed under denne aftale vil være effektiv
medmindre skriftligt, underskrevet af en behørig autoriseret repræsentant
af parten som skal bindes. Intet afkald af nogen tidligere eller
nuværende rettighed som opstår fra noget brud eller manglende evne til at
udføre vil blive anset som værende et afkald på fremtidig rettighed som
opstår under denne aftale. Anvendelse, duplikation eller offentliggørelse
af USAs regering er underlagt begrænsningerne i FAR 52.227-14 (Dec 2007)
Alternate III (Dec 2007), FAR 52.227-19 (Dec 2007) eller
DFARS 252.227-7013(b)(3) (Nov 1995), eller gældende efterfølgende klausuler.
2 weeks ago None Commited changes skelcd-openSUSE/master - Danish
2 weeks ago scootergrisen Required Fields New translation skelcd-openSUSE/master - Danish
Du tilkendegiver at openSUSE #VERSION# er underlagt USAs Export
Administration Regulations (“EAR”) og du accepterer at efterleve EAR.
Du vil ikke eksportere eller geneksportere openSUSE #VERSION# direkte eller
indirekte, til: (1) lande som er underladt USAs eksportbegræsninger;
(2) slutbrugere som du ved eller har grund til at tro vil benytte
openSUSE #VERSION# i designet, udviklingen eller produktionen af atom-,
kemiske eller biologiske våben, eller raketsystemer, rumopsendelsesfartøjer,
og omgivende raketter, eller ubemandede luftfartøjssystemer, undtagen som
autoriseret af den relevante statslige myndighed af regulativ eller bestemt
licens; eller (3) slutbruger som er blevet nægtet i at deltage i USAs
eksporttransaktioner af nogen føderal agentur af USAs regering. Ved at
downloade eller bruge openSUSE #VERSION#, accepterer du det ovenstående og du
repræsenterer og garanterer at du ikke er placeret i, under styringen af
eller en national eller bosat i noget sådan land eller på nogen sådan liste.
Desuden er du ansvarlig for efterlevelse af lokale love i din jurisdiktion
som kan have indflydelse på din rettighed til at importere, eksportere eller
bruge openSUSE #VERSION#. Konsulter venligst webstedet Bureau of Industry
and Security www.bis.doc.gov inden eksportering af genstande som er underlagt
EAR. Det er dit ansvar at skaffe eventuelle nødvendige eksportgodkendelser.
2 weeks ago None Commited changes skelcd-openSUSE/master - Danish
2 weeks ago scootergrisen Required Fields New translation skelcd-openSUSE/master - Danish
I DET STØRST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV, VIL
OPENSUSE-PROJEKTET (OG DETS LICENSGIVERE, DATTERSELSKABER OG ANSATTE) IKKE
VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DIG FOR SKADER, INKLUSIV DIREKTE-, HÆNDELIGE- ELLER
FØLGESKADER-, TABTE FORTJENESTER ELLER TABTE OPSPARINGER SOM OPSTÅR UD FRA
BRUGEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE OPENSUSE #VERSION#, SELV HVIS
OPENSUSE-PROJEKTET ER BLEVET RÅDGIVET OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.
I EN JURISDIKTION DER BEGRÆNSER UDELUKKELSEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF SKADER,
ER OPENSUSE-PROJEKTETS (OG DETS LICENSGIVERES, DATTERSELSKABERS OG ANSATTES)
INDSAMLET RETSLIGE ANSVAR BEGRÆNSET TIL 50 US$ ELLER HVIS EN SÅDAN
BEGRÆNSNING IKKE AT TILLADT, ER BEGRÆNSET I DET STØRST MULIGE TILLADTE OMFANG.
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year