SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings10
100.0% Translate
Words1013
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/skelcd-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT
Repository git@github.com:openSUSE/skelcd-openSUSE.git
Repository branch master ec9aed1, 6 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/skelcd-opensuse/master/
Filemasklicense/license.*.po
Translation file license/license.nl.po
When User Action Detail Object
6 hours ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Dutch
7 months ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Dutch
2 years ago admin Resource update skelcd-openSUSE/master - Dutch
3 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Dutch
3 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Dutch
4 years ago FreekDeKruijf Translation completed skelcd-openSUSE/master - Dutch
4 years ago none Committed changes skelcd-openSUSE/master - Dutch
4 years ago FreekDeKruijf New translation skelcd-openSUSE/master - Dutch
Als het voldoen aan een deel van deze overeenkomst niet is af te dwingen,
dan heeft dat geen gevolg voor het afdwingen van de overige bepalingen.
Deze overeenkomst gaat gepaard met de wetten van de State of Utah en
van de VS, zonder rekening te houden met enig conflict in wettelijke
bepalingen, behalve dan dat de United Nations Convention on the International
Sale of Goods niet van toepassing is. Deze overeenkomst laat het gehele
begrip en de overeenkomst tussen u en Het openSUSE Project zien met
betrekking tot zijn onderwerp en kan alleen schriftelijk aangepast worden
getekend door beide partijen. Geen afwijking van welk recht ook onder deze
overeenkomst zal van kracht zijn tenzij schriftelijk, getekend door een
rechtmatig geautoriseerde vertegenwoordiger van de bindende partij. Geen
afwijking in een recht in het verleden of heden voortkomend uit een gebrek
of niet voldoen aan, zal beschouwd worden als een afwijking van welk
toekomstig recht dan ook, voortkomend uit deze overeenkomst. Gebruik,
duplicering of openbaarmaking door de U.S. Government is onderworpen aan
de beperkingen in FAR 52.227-14 (Dec 2007) Alternate III (Dec 2007), FAR
52.227-19 (Dec 2007), or DFARS 252.227-7013(b)(3) (Nov 1995) of van
toepassing zijnde vervolgbepalingen.
4 years ago FreekDeKruijf New translation skelcd-openSUSE/master - Dutch
U erkent dat openSUSE #VERSION# is onderworpen aan de U.S. Export
Administration Regulations (de “EAR”) en u gaat ermee akkoord om te
voldoen aan de bepalingen in EAR. U zult openSUSE #VERSION# niet
direct of indirect exporteren of opnieuw exporteren, naar: (1) elk land dat
onderworpen is aan US exportbeperkingen; (2) elke eindgebruiker die u
kent of een reden hebt te kennen om openSUSE #VERSION# te gebruiken
in het ontwerpen, ontwikkelen of produceren van nucleaire, chemische of
biologische wapens of raketsystemen, lanceringssystemen van ruimtevaar-
tuigen en "sounding rockets", of onbemande luchtvaartuigen, behalve
wanneer geautoriseerd door de van toepassing zijn "government agency"
via regelingen of specifieke licentie; of (3) elke eindgebruiker die het verboden
is om deel te nemen in de US exporttransacties door elke federale agency
van de US regering. Door openSUSE #VERSION# te downloaden of te
gebruiken, gaat u akkoord met het vorige en u verklaart en garandeert dat
U niet bent in, of onder de controle van of een inwoner of of iemand die de
nationaliteit heeft van elk zo'n land of op elk zo'n lijst. Bovendien bent u
verantwoordelijk voor het voldoen aan alle lokale wetten in uw jurisdictie
die invloed kunnen hebben op uw recht te importeren, te exporteren of
openSUSE #VERSION# te gebruiken. Consulteer de webpagina van het
Bureau of Industry and Security www.bis.doc.gov alvorens items
onderworpen aan de EAR te exporteren. Het is uw verantwoordelijkheid
om elke noodzakelijke exportvergunning te verkrijgen.
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Dutch
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 10 1013
Translated 100.0% 10 1013
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 16, 2016, 4:51 p.m.
Last author Freek de Kruijf

Activity in last 30 days

Activity in last year