SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/skelcd-openSUSE
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license MIT
Repository git@github.com:openSUSE/skelcd-openSUSE.git
Repository branch master ed51507, 5 months ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/skelcd-opensuse/master/
Filemasklicense/license.*.po
Translation file license/license.pl.po
When User Action Detail Object
2 months ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
a year ago admin Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
2 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
3 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago none Committed changes skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago Fisiu New translation skelcd-openSUSE/master - Polish
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy okaże się niewymagalne, nie
wpłynie to na wymagalność pozostałych postanowień. Niniejsza umowa będzie
podlegać prawom stanu Utah i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, bez względu
na jakiekolwiek postanowienia co do sprzeczności praw, z wyłączeniem
zastosowania Konwencji Narodów Zjednoczonych co do międzynarodowej sprzedaży
towarów. Niniejsza umowa stanowi całkowite porozumienie i umowę pomiędzy Wami i
projektem openSUSE co do jej przedmiotu i może być poprawiona tylko na piśmie
podpisanym przez obie strony. Żadne uchylenie żadnego prawa w myśl niniejszej
umowy nie będzie skuteczne jeśli nie będzie pisemne, podpisane przez odpowiednio
umocowanego przedstawiciela strony przyjmującej zobowiązanie. Żadne uchylenie
jakiegokolwiek przeszłego lub bieżącego prawa wynikające z jakiegokolwiek
naruszenia lub niepowodzenia w wykonaniu nie będzie uważane za uchylenie żadnego
przyszłego prawa wynikającego z niniejszej umowy. Użycie, powielanie lub
ujawnienie przez rząd Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom w
postanowieniach FAR 52.227-14 (grudzień 2007) Alternate III (grudzień 2007), FAR
52.227-19 (grudzień 2007) lub DFARS 252.227-7013 (b)(3) (listopad 1995), lub
odnośnym postanowieniom następnym.
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
4 years ago none Resource update skelcd-openSUSE/master - Polish
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 10 1013
Translated 90.0% 9 794
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Sept. 26, 2016, 8:51 p.m.
Last author Mariusz Fik

Activity in last 30 days

Activity in last year