Translation status

Strings375
100.0% Translate
Words3161
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-dhcp-server
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/dhcp-server/*.po
Translation file po/dhcp-server/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Catalan
a month ago none Committed changes yast-dhcp-server/master - Catalan
a month ago Dmedina New translation yast-dhcp-server/master - Catalan
<p><b><big>Arguments d'inici del servidor DHCP</big></b><br>
Aquí podeu especificar els paràmetres amb què voleu que s'iniciï el servidor DHCP
(p.e. "-p 1234") per escoltar un port no estàndard). Per a totes les opcions possibles,
consulteu el manual de dhcpd. Si ho deixeu en blanc, s'usaran els valors per defecte.</p>
a month ago Dmedina New translation yast-dhcp-server/master - Catalan
L'opció de línia d'ordres del servidor DHCP "-%1" requereix un argument.
a month ago Dmedina New translation yast-dhcp-server/master - Catalan
"-%1" no és una opció vàlida de la línia d'ordres del servidor DHCP.
a month ago none New string to translate yast-dhcp-server/master - Catalan
a month ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Catalan
a month ago none Committed changes yast-dhcp-server/master - Catalan
a month ago Dmedina Translation changed yast-dhcp-server/master - Catalan
<p>
Per editar les opcions de DHCP, escollitrieu l'entrada
adequada de la taula i cliqueu a <b>Edita</b>.
Per afegir una nova opció, useu <b>Afegeix</b>. Per suprimir-ne
una, seleccioneu-la i cliqueu a <b>Suprimeix</b>.</p>
a month ago none Resource update yast-dhcp-server/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 375 3161
Translated 100.0% 375 3161
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 18, 2020, 9:11 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year