Translation status

Strings123
100.0% Translate
Words841
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-fcoe-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7ada88d229, 12 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/fcoe-client/*.po
Translation file po/fcoe-client/sk.po
When User Action Detail Object
2 weeks ago admin Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
3 months ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
a year ago none Resource update yast-fcoe-client/master - Slovak
2 years ago none Committed changes yast-fcoe-client/master - Slovak
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
Nie je možné zapísať nastavenia pre rozhrania FCoE.
Podrobnosti nájdete v /var/log/YaST2/y2log.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
Nie je možné prečítať konfiguračný súbor pre %1.
Môžete upraviť nastavenia a znovu vytvoriť rozhranie
FCoE VLAN, aby ste získali platnú konfiguráciu.
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
<p>Hodnoty sú:<br><b>Povoliť FCoE</b>: <i>áno</i> alebo <i>nie</i><br>Povolenie alebo zakázanie vytvárania inštancií FCoE.<br><b>Vyžadované DCB</b>: <i>áno</i> alebo <i>nie</i><br>Predvolené nastavenie je <i>áno</i>, DCB sa zvyčajne vyžaduje.<br><b>AUTO VLAN</b>: <i>áno</i> alebo <i>nie</i><br>Ak je nastavené <i>áno</i> 'fcoemon' vytvorí rozhrania VLAN automaticky.</p>
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
<p>Démon <i>fcoemon</i> číta tieto konfiguračné súbory pri inicializácii.<br> Existuje súbor pre každé rozhranie a hodnoty udávajú, či by sa mali vytvoriť inštancie FCoE a či sa vyžaduje DCB.</p>
2 years ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-fcoe-client/master - Slovak
<p>Upraviť nastavenia v /etc/fcoe/ethx</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 123 841
Translated 100.0% 123 841
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Dec. 11, 2017, 12:34 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year