YaST GTK+ front-end is currently not actively maintained and used. Feel free to ignore it.

Translation status

Strings228
100.0% Translate
Words1365
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/libyui/libyui-gtk-pkg
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL-2.1-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master f5a95d2c8b, a week ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/gtk-pkg/*.po
Translation file po/gtk-pkg/ca.po
When User Action Detail Object
11 months ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
<h2>Bloqueig de programari</h2><p>Els paquets es poden blocar contra canvis automàtics a través del menú contextual.</p><p>El bloqueig només és útil en casos molt poc usuals: per exemple, potser no voleu instal·lar un controlador determinat perquè interfereix amb el sistema, però sí que voleu instal·lar alguna col·lecció que l'inclou. Els bloqueigjos es poden aplicar tant si el paquet està instal·lat com si no ho està.</p>
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
bloquejcat: clic dret per desbloquejcar-lo
11 months ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
Bloquejcat
11 months ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
<h2>Bloqueig de programari</h2><p>Els paquets es poden bloquejcar contra canvis automàtics a través del menú contextual.</p><p>El bloqueig només és útil en casos molt poc usuals: per exemple, potser no voleu instal·lar un controlador determinat perquè interfereix amb el sistema, però sí que voleu instal·lar alguna col·lecció que l'inclou. Els bloqueigs es poden aplicar tant si el paquet està instal·lat com si no ho està.</p>
a year ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
a year ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
Caldrà reiniciar:
a year ago none Committed changes yast-gtk-pkg/master - Catalan
a year ago Dmedina Translation changed yast-gtk-pkg/master - Catalan
VEn voleu sortir de tota nmanerateix?
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 228 1365
Translated 100.0% 228 1365
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 3, 2020, 9:07 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year