When User Action Detail Object
4 months ago none Resource update yast-http-server/master - Galician
4 months ago none Committed changes yast-http-server/master - Galician
4 months ago ManuelVazquez New translation yast-http-server/master - Galician
<p>Para acceder mediante HTTPS a este host virtual, seleccione <b>Activar compatibilidade con SSL.</b>

A continuación, introduza a ruta do ficheiro de certificado en
<b>Ruta do ficheiro de certificado</b>. Esta opción só está dispoñíbel en vhosts baseados en IP.</p>
4 months ago ManuelVazquez New translation yast-http-server/master - Galician
<p><big><b>Resolución do servidor</b></big><br>
Apache2 debe ser capaz de determinar a configuración
do host virtual que debe empregar para crear unha resposta a unha petición HTTP.
Existen dous enfoques básicos. Se utilizan encabezados HTTP
na petición de entrada, o servidor busca o nombe de host especificado nos
encabezados das peticións HTTP. A outra posibilidade é determinar o host virtual
mediante o enderezo IP que utiliza o cliente para conectarse ao servidor.
Se planea configurar un vhost baseado en SSL, use <b>Resolución mediante enderezos IP.</b>
Consulte o manual de Apache2 para obter máis detalles.</p>
4 months ago ManuelVazquez New translation yast-http-server/master - Galician
<p><b><big>Configuración do servidor HTTP</big></b><br>
Para activar o servidor HTTP, seleccione <b>Activado.</b> Para desactivalo, seleccione
<b>Desactivado.</b></p>
4 months ago ManuelVazquez Translation changed yast-http-server/master - Galician
Host non atopado.
4 months ago ManuelVazquez Translation changed yast-http-server/master - Galician
Asocia os nomes de extensión do ficheiro solicitado co comportamento e contido do mesmo.
4 months ago ManuelVazquez Translation changed yast-http-server/master - Galician
A entrada '%1' xa existe.
4 months ago ManuelVazquez Translation changed yast-http-server/master - Galician
Erro de validación
4 months ago ManuelVazquez New translation yast-http-server/master - Galician
Fornece soportcompatibilidade para páxinas PHP5 xeradas dinamicamente
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 293 2384
Translated 99.0% 290 2374
Needs editing 0.3% 1
Failing check 0.3% 1

Last activity

Last change March 9, 2019, 3:49 p.m.
Last author Manuel Vazquez

Activity in last 30 days

Activity in last year