yast2-iplb is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
The translation of yast-iplb contains large help strings (2541 words; search for Source string location src/​include/​iplb/​helps.rb). If you want to save your work, you can decide to skip all of them. The application will be still fully translated with exception of help texts.
Several yast-iplb articles were translated twice as part of two different strings. After the large string split it become visible. To not lose the second translation, the second instance was used as suggestion done by SLE Merge Robot. As SUSE Linux Enterprise had its own translation, you can encounter up to 3 suggestion per string. For more see https://bugzilla.suse.com/show_bug.cgi?id=1080332 https://github.com/yast/yast-iplb/pull/9

Translation status

Strings112
100.0% Translate
Words2709
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-iplb
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master f5a95d2c8b, 3 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/iplb/*.po
Translation file po/iplb/ca.po
When User Action Detail Object
8 months ago admin Committed changes yast-iplb/master - Catalan
9 months ago Dmedina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>request</big> = "</b><i>uri a l'objecte de la petició</i><b>"</b>
</p><p>L'objecte serà sol·licitat d'acord amb els segons de l'interval de comprovació a cada servidor real. La cadena de text ha d'anar entre cometes. Tingueu present que aquesta cadena es pot passar per alt
per una cadena de petició opcional basada en un servidor real.
</p><p>Per a una comprovació <small>DNS</small> hauria de ser el nom d'un registre A o l'adreça d'un registre <small>PTR</small> per buscar.
</p><p>Per a una comprovació MySQL, Oracle o PostgeSQL, hauria de ser una consulta <small>SQL</small>. Les dades retornades no es comproven, només es mira que la resposta tingui una o més
files. Aquest valor de configuració és obligatori.
</p><p>Per a una comprovació de simpletcp, la cadena s'envia al peu de la lletra excepte que qualsevol ocurrència
sigui substituïreemplaçada per un caràcter de nova línilínia nova.


11 months ago none Committed changes yast-iplb/master - Catalan
11 months ago Dmedina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>quiescent</big> = yes</b>|<b>no</b>
</p><p>Si és <i>yes</i>, quan es determina que els servidors reals o de reserva han caigut, no se suprimeixen realment de la taula <small>LVS</small> del kernel.
Si no, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'accepten connexions noves.
</p><p>Això té l'efecte col·lateral que si el servidor real té connexions persistents, las connexions noves des de qualsevol dels clients existents continuaran sent encaminades
al servidor real fins que el temps d'espera de la connexió persistent s'acabi. Vegeu ipvsadm per obtenir informació sobre les connexions persistents.
</p><p>Això es pot evitar executant el següent:
</p><p>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Si el fitxer proc no existeix, probablement significa que el kernel no té suport per a lvs, que el suport per a <small>LVS</small> no està carregat o que el kernel és massa
antic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a rootarrel hauria de carregar<small>LVS</small> al kernel si és possible.
</p><p>Si és <i>no</i>, els servidors reals o de reserva se suprimeixen de la taula <small>LVS</small> del kernel. Per defecte és <i>yes</i>.
</p><p>Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passarà per alt.
</p><p>Per defecte: <i>yes</i>11 months ago Dmedina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>quiescent</big> = sí</b>|<b>no</b>
</p><p>Si és <i>sí</i>, quan es determina que servidors reals o de reserva estan apagats, no se suprimeixen realment de la taula <small>LVS</small> del nucli,
sinó que, el seu pes s'estableix a zero, cosa que significa que no s'acceptaran noves connexions.
</p><p>Això té l'efecte col·lateral que si un servidor real té connexions persistents, les noves connexions de qualsevol client continuaran sent encaminades cap al
servidor real, fins que el temps d'espera persistent pugui expirar. Vegeu ipvsadm per a més informació sobre connexions persistents.
</p><p>Aquest efecte es pot evitar executant el següent:
</p><p>echo 1 &gt; /proc/sys/net/ipv4/vs/expire_quiescent_template
</p><p>Si el fitxer proc no és present probablement significa que el nucli no té suport lvs, el suport <small>LVS</small>no està carregat o el nucli és massa
antic per tenir el fitxer proc. Executar ipvsadm com a rootarrel hauria de carregar <small>LVS</small> al nucli si és possible.
</p><p>Si és <i>no</i>, els servidors reals o de reserva se suprimiran de la taula <small>LVS</small> nucli. Per defecte és <i>sí</i>.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.
</p><p>Per defecte: <i>sí</i>

a year ago none Committed changes yast-iplb/master - Catalan
a year ago Dmedina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>callback</big> = "</b><i>/path/to/callback</i><b>"</b>
</p><p>si aquesta directiu està definida, <b>ldirectord</b> crida automàticament l'executable <i>/path/to/callback</i> després que el fitxer de configuració hagi canviat al disc.
Això és útil per actualitzar el fitxer de configuració a través de <b>scp</b> a l'altre amfitrió heartbeated. El primer argument de la crida és el nom de la
configuració.
</p><p>Aquesta directriu es podria usar per reiniciar <b>ldirectord</b> automàticament després que el fitxer de configuració hagi canviat al disc. Ara bé, si l'<b>autoreload</b> està
establert a sí, es torna a carregar la configuració igualmenttanmateix.

2 years ago none Committed changes yast-iplb/master - Catalan
2 years ago Dmedina Translation changed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>temps d'espera de la comprovació</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Temps d'espera en segons per a la connexió, comprovacions externes i de ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real és declarat mort.
</p><p>Si està definit en una secció de servidor virtual, llavors el valor global es passa per altse sobreescriu.
</p><p>Si no està definit, s'usa el valor de negociació del temps d'espera. El "negotiatetimeout" és també un valor global que pot ser passat per alsobreescrit per una configuració "per-virtual".
</p><p>Si tant la comprovació de temps d'espera i la negociació no estan establerts, s'usaran els valors per defecte.
</p><p>Per defecte: 5 segons

2 years ago Dmedina Suggestion removed yast-iplb/master - Catalan
</p><p><b><big>check timeout</big> =</b> <i>n</i>
</p><p>Temps d'espera en segons per a les comprovacions de connexió, externes i ping. Si s'excedeix el temps d'espera, el servidor real es declara mort.
</p><p>Si s'ha definit en una secció de servidor virtual, el valor global es passa per alt.
</p><p>Si no està definit, s'usa el valor de negotiatetimeout. "negotiatetimeout" és també un valor global que pot ser passat per alt per una configuració virtual.
</p><p>Si ni checktimeout ni negotiatetimeout estan definits, s'usa el valor per defecte.
</p><p>Per defecte: 5 segons

Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 112 2709
Translated 100.0% 112 2709
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change April 22, 2020, 9:58 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year