Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
63.5% 38.9% 26.0% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
33.7% 16.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
4.8% 0.7% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
8.7% 1.2% 8.7% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
63.5% 38.9% 26.0% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
9.6% 3.0% 56.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
13.5% 3.3% 64.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
75.0% 53.1% 15.4% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
46.2% 12.2% 31.7% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
92.3% 65.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
66.3% 39.5% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
52.9% 19.2% 19.2% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
76.0% 53.3% 13.5% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
73.1% 48.2% 12.5% 5.8% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
35.6% 9.5% 11.5% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
76.0% 53.3% 5.8% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
63.5% 38.9% 26.0% 17.3% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
3.8% 0.5% 68.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
63.5% 38.9% 26.0% 12.5% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
97.1% 92.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
18.3% 4.3% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
41.3% 13.4% 37.5% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Low German
1.9% 0.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
11.5% 3.3% 14.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
63.5% 38.9% 26.0% 4.8% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
76.0% 53.3% 14.4% 1.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 88.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
2.9% 0.4% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
71.2% 48.0% 15.4% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
52.9% 16.4% 26.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
74.0% 48.3% 15.4% 2.9% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
7.7% 1.4% 24.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
7.7% 1.4% 60.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
18.3% 4.2% 59.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 2.9% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
8.7% 1.8% 30.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
63.5% 38.9% 26.0% 6.7% 0.0% 0.0% Translate
Thai
19.2% 6.6% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
19.2% 4.3% 52.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
97.1% 92.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
10.6% 3.1% 43.3% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
13.5% 5.7% 63.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
3.8% 0.5% 61.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
63.5% 38.9% 26.0% 3.8% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
63.5% 38.9% 26.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

License information missing.

Any publicly available project should have defined license to indicate what terms apply to contributions.

Project website https://github.com/yast/yast-iscsi-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master fb56567801, 21 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/iscsi-client/*.po
Number of strings 7904
Number of words 61788
Number of languages 76
Number of source strings 104
Number of source words 813
When User Action Detail Object
5 days ago none Committed changes yast-iscsi-client/master - Albanian
5 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
<h1>Paralajmërim</h1>
5 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja </big> </b> <br>
Zgjidhni një Inisiator iSCSI për të ndryshuar ose hequr.
Pastaj shtypni <b> Redakto </b> ose <b> Fshini </b> sipas dëshirës. </p>
5 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
<p><> <big> Redaktimi ose Fshirja </big> </b> <br>
Nëse shtypni <b> Redakto </b>, një dialog shtesë në të cilin mund të ndryshoni
konfigurimi hapet. </p>
5 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
<p><> <big> Ruajtja e Konfigurimit të Iniciatorit të iSCSI </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
5 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
<p><> <big> Fillimi i konfigurimit të iniciatorit të iSCSI </big> </b> <br>
Ju lutemi prisni ... <br> </p>
5 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
Nëse vërtetimi është i nevojshëm për qasje të sigurt, ju lutem përdorni <b> Autentifikimin nga Initiator </b> dhe <b> Autentifikimin nga Synimet </b> së bashku. Ju lutemi mos përdorni vetëm njërën prej tyre për arsye sigurie.
5 days ago none Committed changes yast-iscsi-client/master - Albanian
6 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
Synimet e lidhura
6 days ago KristinaQejvanaj New translation yast-iscsi-client/master - Albanian
Autentifikimi sipas synimeve
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year