SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings23
100.0% Translate
Words186
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-ldap
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master a7356479f5, 4 days ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/ldap-client/*.po
Translation file po/ldap-client/pl.po
When User Action Detail Object
a month ago admin Resource update yast-ldap-client/master - Polish
2 years ago none Committed changes yast-ldap-client/master - Polish
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
SkK&onfiguruj szablon
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
<p>Aby skonfigurować domyślny szablon bieżącego modułu
należy nacisnąć
,
kliknij
przycisk <b>Konfiguracjauj szablonu</b>.
</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
<p>Aby zmodyfikowaćDo edycji wartości atrybutyów szablonu, naciśnij służy przycisk <b>Edytuj</b>.
Zmiana wartości <b>cn</b> spowoduje zmianę nazwy szablonu.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
<p>Aby zmienićDo edycji wartości atrybutów, należy nacisnąć służy przycisk <b>Edytuj</b>.
Niektóre wartości mają specjalne znaczenie, np. zmiana wartości <b>cn</b>
zmienia nazwę bieżącego modułu.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
<p>Każdy z zestawów konfiguracji jest nazywany " się modułem konfiguracji".
Jeśli
w podanej lokalizacji nie ma żadnego modułu konfiguracji (konfiguracja
podstawowa),
należy go utworzyć za pomocą przycisku <b>Nowy</b>. Bieżący
moduł
można usunąć za pomocą przycisku <b>Usuń</b>.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
<p>W tym miejscu można zZarządzaćj konfiguracją przechowywaną w katalogu LDAP.</p>
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
Czy na pewno usunąć domyślny atrybut "%1"%1?
2 years ago ewelinamichalowska Translation changed yast-ldap-client/master - Polish
<p>Druga tabela zawiera listę <b>wartości domyślnych</b> używanych
dla nowych obiektów. MListę tę można zmodyfikować tę listę przez dodanie nowych wartości
lub
zmodyfikowanie albo usunięcie istniejących.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 23 186
Translated 100.0% 23 186
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 28, 2018, 6:06 p.m.
Last author Ewelina Michalowska

Activity in last 30 days

Activity in last year