Translation status

Strings162
100.0% Translate
Words1098
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-mail
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master b533e6aba4
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/mail/*.po
Translation file po/mail/ca.po
When User Action Detail Object
5 months ago None Committed changes yast-mail/master - Catalan
5 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan
<P><B><BIG>Avortament de la 'inicialització</BIG></B><BR>
Per avortar la utilitat de configuració de forma segura, premeu
<B>Avorta</B> ara.
</P>
6 months ago None Committed changes yast-mail/master - Catalan
6 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan
<p><b><big>Avortament del desament</big></b><br>
Per avortar el procés de desament, premeu <b>Avorta</b>.
Apareixerà un altre quadre de diàleg que indicarà
si
l'acció de desar</big></b><br>
Per avortar el proc
és segurade desar, premeu <b>Avorta</b>.</p>

Apareixerà un altre quadre de diàleg que indicarà
si l'acció és segura.</p>
6 months ago None Committed changes yast-mail/master - Catalan
6 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan
No es pot usar procmail quan no es reenvia el correu de l'usuari primd'arirel.
6 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan
<p>El <b>mode de lliurament</b> sol ser <b>directe</b>, a menys quei no reenvieu el correu de l'usuari primd'arirel o voleu accediur al correu mitjançant l'IMAP.</p>
6 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan
<p>És recomanable que l'administrador del sistema tingui
un compte
d'usuari normal i redirigir-hi el correu de l'usuari primariel.</p>
6 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan
&Reenvia el correu de l'usuari primariel a
6 months ago David Medina Translation changed yast-mail/master - Catalan

<p>Aquesta taula redirigeix el correu lliurat localment.
El podeu redirigir a un altre usuari local (aquesta opció és molt
útil per als comptes del sistema, especialment per a l'<b>usuari primariarrel</b>),
a una adreça remota o a una llista d'adreces.
</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 162 1098
Translated 100.0% 162 1098
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 1, 2018, 1:51 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year