Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Afrikaans
84.6% 68.6% 9.9% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Albanian
24.7% 19.1% 0.6% 1.2% 0.6% 0.0% Translate
Amharic
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Arabic
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Asturian
6.2% 0.9% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Basque
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Belarusian
6.8% 1.0% 1.9% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Bengali
84.6% 68.6% 9.9% 4.3% 0.0% 0.0% Translate
Bosnian
6.8% 2.1% 38.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Bulgarian
20.4% 6.7% 50.0% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Burmese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Catalan
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Central Khmer
94.4% 94.7% 4.9% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (China)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Chinese (Taiwan)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Croatian
54.9% 16.8% 11.1% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Czech
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Danish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Dutch
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
English (United Kingdom)
85.8% 68.8% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Esperanto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Estonian
72.2% 35.2% 9.3% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Finnish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
French
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Galician
100.0% 100.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% Translate
Georgian
8.0% 1.2% 3.1% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
German
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Greek
99.4% 99.1% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Gujarati
84.6% 68.6% 9.9% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Hebrew
8.0% 1.2% 30.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Hindi
85.8% 68.8% 9.9% 25.3% 0.0% 0.0% Translate
Hungarian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Indonesian
100.0% 100.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Italian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Japanese
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Javanese
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kannada
0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Korean
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Kurdish
10.5% 1.6% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lao
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Latvian
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Lithuanian
95.7% 81.1% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
Low German
0.6% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Macedonian
6.2% 0.9% 39.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Malay
0.0% 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Marathi
84.0% 66.7% 10.5% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
Nepali
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Bokmål
96.3% 97.9% 3.1% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
Norwegian Nynorsk
0.0% 0.0% 98.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Pashto
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Persian
4.3% 0.6% 3.7% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Polish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese
86.4% 70.9% 9.9% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Portuguese (Brazil)
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Punjabi
85.2% 66.8% 9.9% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Romanian
89.5% 76.5% 5.6% 3.1% 0.0% 0.0% Translate
Russian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian
4.9% 0.7% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Serbian (latin)
79.0% 64.9% 11.7% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
Sinhala
0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovak
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Slovenian
98.1% 98.9% 1.2% 0.6% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swahili
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Swedish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tajik
6.2% 0.9% 16.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Tamil
84.0% 66.7% 10.5% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
Thai
69.1% 30.5% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Turkish
84.6% 68.6% 9.9% 2.5% 0.0% 0.0% Translate
Turkmen
0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Ukrainian
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Vietnamese
7.4% 1.1% 40.1% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Walloon
8.0% 1.3% 68.5% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Welsh
6.8% 1.0% 34.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Xhosa
84.6% 68.6% 9.9% 1.9% 0.0% 0.0% Translate
Zulu
84.6% 68.6% 9.9% 1.2% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://github.com/yast/yast-mail
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/mail/*.po
Number of strings 12312
Number of words 83448
Number of languages 76
Number of source strings 162
Number of source words 1098
When User Action Detail Object
yesterday lunajernberg Translation changed yast-mail/master - Swedish

<p><b>Aktivering av virusavsökning (AMaViS)</b> kontrollerar inkommande och utgående post
med AMaViS.</p>
yesterday lunajernberg New contributor yast-mail/master - Swedish
3 weeks ago none Committed changes yast-mail/master - Albanian
3 weeks ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian

<p>Ju mund të dëshironi që maili që keni dërguar të shfaqet sikur të kishte origjinën
<b> company.com </b> në vend të <b> pc-042.company.com </b>.
Përdorni kutinë e tekstit të dhënë ose një dialog më të detajuar. </p>
4 weeks ago none Suggestion removed during cleanup yast-mail/master - Albanian
Përdorues lokal
4 weeks ago none Committed changes yast-mail/master - Albanian
4 weeks ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
.
4 weeks ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
Konfigurimi i mail-it
4 weeks ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
Destinacionet
4 weeks ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
&Destinacionet
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year