When User Action Detail Object
4 weeks ago none Committed changes yast-mail/master - Albanian
4 weeks ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian

<p>Ju mund të dëshironi që maili që keni dërguar të shfaqet sikur të kishte origjinën
<b> company.com </b> në vend të <b> pc-042.company.com </b>.
Përdorni kutinë e tekstit të dhënë ose një dialog më të detajuar. </p>
a month ago none Suggestion removed during cleanup yast-mail/master - Albanian
Përdorues lokal
a month ago none Committed changes yast-mail/master - Albanian
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
.
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
Konfigurimi i mail-it
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
Destinacionet
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
&Destinacionet
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
Fs&hji
a month ago KristinaQejvanaj New translation yast-mail/master - Albanian
Përdorues
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 162 1098
Translated 24.7% 40 210
Needs editing 0.6% 1
Failing check 1.2% 2

Last activity

Last change March 5, 2020, 1:01 p.m.
Last author Kristina Qejvanaj

Activity in last 30 days

Activity in last year