Translation status

Strings15
100.0% Translate
Words104
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/libyui/libyui-ncurses
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license LGPL-2.1-only OR LGPL-3.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 9a07deafea, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/ncurses/*.po
Translation file po/ncurses/ca.po
When User Action Detail Object
a month ago none Committed changes yast-ncurses/master - Catalan
a month ago Dmedina Translation changed yast-ncurses/master - Catalan
<h1>Dreceres avançades:</h1><p><b>Maj.-F1</b> Mostra una llista de tecles d'accés avançades. </p><p><b>Maj.-F4</b> Canvia l'esquema de color. </p><p><b>Ctrl-\</b> Surt de l'aplicació.</p><p><b>Ctrl-L</b> Actualitza la pantalla.</p><p><b>Ctrl-O </b> Canvia l'ordenació de la taula, si seleccioneu de nou la mateixa columna en canvieu el sentit.</p><p><b>Ctrl-D F1</b> Mostra una llista de tecles d'accés avançat.</p ><p><b>Ctrl-D Maj.-D</b> Aboca el quadre de diàleg al fitxer de registre com a captura de pantalla.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-Y</b> Obriu YDialogSpy per veure la jerarquia del giny.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-G</b> Envieu un esdeveniment de depuració, inicieu el depurador. </p><p><b>Ctrl-D Maj.-C</b> Envia un esdeveniment de configuració, mostra les opcions de configuració especials.</p><p> Segons l'entorn de l'escriptori, és possible que algunes d'aquestes combinacions de tecles no funcionin.</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-ncurses/master - Catalan
<h1>Dreceres avançades:</h1><p><b>Majúscules.-F1</b> Mostra una llista de tecles d'accés avançades. </p><p><b>Majúscules.-F4</b> Canvia l'esquema de color. </p><p><b>Ctrl-\</b> Surt de l'aplicació.</p><p><b>Ctrl-L</b> Actualitza la pantalla.</p><p><b>Ctrl-O /b> Canvia l'ordenació de la taula, si seleccioneu de nou la mateixa columna en canvieu el sentit.</p><p><b>Ctrl-D F1</b> Mostra una llista de tecles d'accés avançat.</p ><p><b>Ctrl-D Maj.-D</b> Aboca el quadre de diàleg al fitxer de registre com a captura de pantalla.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-Y</b> Obriu YDialogSpy per veure la jerarquia del giny.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-G</b> Envieu un esdeveniment de depuració, inicieu el depurador. </p><p><b>Ctrl-D Maj.- C</b> Envia un esdeveniment de configuració, mostra les opcions de configuració especials.</p><p> Segons l'entorn de l'escriptori, és possible que algunes d'aquestes combinacions de tecles no funcionin.</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-ncurses/master - Catalan
<h1>Dreceres avançades:</h1><p><b>Majúscules-F1</b> Mostra una llista de tecles d'accés avançades. </p><p><b>Majúscules-F4</b> Canvia l'esquema de color. </p><p><b>Ctrl-\</b> Surt de l'aplicació.</p><p><b>Ctrl-L</b> Actualitza la pantalla.</p><p><b>Ctrl-O /b> Canvia l'ordenació de la taula, si seleccioneu de nou la mateixa columna en canvieu el sentit.</p><p><b>Ctrl-D F1</b> Mostra una llista de tecles d'accés avançat.</ p ><p><b>Ctrl-D Maj.-D</b> Aboca el quadre de diàleg al fitxer de registre com a captura de pantalla.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-Y</b>Obriu YDialogSpy per veure la jerarquia del giny.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-G</b> Envieu un esdeveniment de depuració, inicieu el depurador. </p><p><b>Ctrl-D Maj.- C</b> Envia un esdeveniment de configuració, mostra les opcions de configuració especials.</p><p> Segons l'entorn de l'escriptori, és possible que algunes d'aquestes combinacions de tecles no funcionin.</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-ncurses/master - Catalan
<h1>Dreceres avançades:</h1><p><b>Maj.úscules-F1</b> Mostra una llista de tecles drecere'accés avançades. </p><p><b>Maj.úscules-F4</b> Canvia l'esquema de colors. </p><p><b>Ctrl-\</b> Surt de l'aplicació.</p><p><b>Ctrl-L</b> RefrescActualitza la pantalla.</p><p><b>Ctrl-O< /b> Canvia l'ordrenació de la taula. Tornar a, si seleccionareu de nou la mateixa columna en canviaeu el sentit.</p><p><b>Ctrl-D F1</b> Mostra una llista de tecles drecere'accés avançadest.</p p ><p><b>Ctrl-D Maj.-D</b> Aboca el quadre de diàleg en unal fitxer de registre com a captura de pantalla.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-Y</b> Obre l'iu YDialogSpy per veure la jerarquia del ginys.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-G</b> Enviaeu un esdeveniment de depuració. I, iniciaeu el depurador. </p><p><b>Ctrl-D Maj.- C</b> Envia un esdeveniment de configuració. M, mostra les opcions especials de configuració especials.</p><p> Segons l'entorn de l'escriptori , és possible que algunes d'aquestes combinacions de tecles <br/>poden no funcionarin.</p>
a month ago Dmedina Translation changed yast-ncurses/master - Catalan
<h1>Dreceres avançades:</h1><p><b>Maj.-F1</b> Mostra una llista de les dreceres avançades.</p><p><b>Maj.-F4</b> Canvia l'esquema de colors.</p><p><b>Ctrl-\</b> Surt de l'aplicació.</p><p><b>Ctrl-L</b> Refresca la pantalla.</p><p><b>Ctrl-O</b> Canvia l'ordre de la taula. Tornar a seleccionar la mateixa columna en canvia el sentit.</p><p><b>Ctrl-D F1</b> Mostra una llista de les dreceres avançades.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-D</b> Aboca el diàleg en un fitxer de registre com a captura de pantalla.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-Y</b> Obre l'YDialogSpy per veure la jerarquia de ginys.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-G</b> Envia un esdeveniment de depuració. Inicia el depurador.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-C</b> Envia un esdeveniment de configuració. Mostra les opcions especials de configuratció.</p><p>Segons l'entorn d'escriptori aquestes combinacions de tecles <br/>poden no funcionar.</p>
a month ago Dmedina New translation yast-ncurses/master - Catalan
<h1>Dreceres avançades:</h1><p><b>Maj.-F1</b> Mostra una llista de les dreceres avançades.</p><p><b>Maj.-F4</b> Canvia l'esquema de colors.</p><p><b>Ctrl-\</b> Surt de l'aplicació.</p><p><b>Ctrl-L</b> Refresca la pantalla.</p><p><b>Ctrl-O</b> Canvia l'ordre de la taula. Tornar a seleccionar la mateixa columna en canvia el sentit.</p><p><b>Ctrl-D F1</b> Mostra una llista de les dreceres avançades.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-D</b> Aboca el diàleg en un fitxer de registre com a captura de pantalla.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-Y</b> Obre l'YDialogSpy per veure la jerarquia de ginys.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-G</b> Envia un esdeveniment de depuració. Inicia el depurador.</p><p><b>Ctrl-D Maj.-C</b> Envia un esdeveniment de configuració. Mostra les opcions especials de configuratció.</p><p>Segons l'entorn d'escriptori aquestes combinacions de tecles <br/>poden no funcionar.</p>
a month ago none New string to translate yast-ncurses/master - Catalan
a month ago none Resource update yast-ncurses/master - Catalan
6 months ago none Resource update yast-ncurses/master - Catalan
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 15 104
Translated 100.0% 15 104
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 12, 2021, 3:38 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year