SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
When User Action Detail Object
16 hours ago Weblate Admin Resource update yast-network/master - Swedish
2 weeks ago None Committed changes yast-network/master - Swedish
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
BusIDindningar: %s
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
Broar: %s
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
VStatisa endaskt inställda konfigurted: %s
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
IKonställfigurerad med DHCP: %1s
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
Sstandard
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
<p>För <b>Ställ in fast adress</b> anger du datorns statiska IP-adress (t.ex.: <tt>192.168.100.99</tt>) och
nätverksmask (oftast <tt>255.255.255.0</tt> eller bara prefixlängden <tt>/24</tt>). Du kan också ange
ett fullt kvalificerat värdnamn för IP-adressen. Värdnamnet skrivs till <tt>/etc/hosts</tt> som kanoniskt namn.</p>
YaST2 skapar också alias från det kanoniska namnet automatiskt.
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
<p>Ante ett lokalt namn för den här datorn (t.ex. <i>mindator</i>). Namnet
lagras i <i>/etc/hostname</i>. Du kan också välja om värdnamnet kan
hämtas från DHCP. I sådana fall kan du välja ett visst dhcp-gränssnitt som
ska användas för att hämta värdnamnet eller lämna det åt nätverktjänsten.</p>
2 weeks ago Sven Åhr New translation yast-network/master - Swedish
Typ av enhet (eth, vlan, ...)
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 662 5424
Translated 98.9% 655 5356
Review 0.3% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Jan. 30, 2019, 9:11 a.m.
Last author Sven Åhr

Activity in last 30 days

Activity in last year