SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Translation status

Strings184
100.0% Translate
Words1308
100.0%
- Good translations
- Translations with failing checks
- Fuzzy translations

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-samba-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be given.
  • Any authenticated users can contribute.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master eadbe33a8d
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Translation file po/samba-client/nl.po
When User Action Translation
10 months ago None Committed changes yast-samba-client/master - Dutch
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
PHomedirsectoonlijkery map aanmaken bij aanmelden
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
GAlobalgemene Samba-instellingen worden gelezen...
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
GAlobalgemene Samba-instellingen worden gelezen
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p><b>Gebruikers toestaan hun eigen directory's te delen</b> maakt het voor gebruikers van de groep in <b>Toegestane groep</b> mogelijk om hun directory's te delen met andere gebruikers. Bijvoorbeeld <tt>usgebruikers</tt> voor een lokaal bereik of <tt>DOMEIN%1Gebruikers</tt> voor een domeinbereik. De gebruiker dient er bovendien voor te zorgen dat de permissies van het bestandssysteem de toegang toestaan.</p>
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p>Geef de <b>Gebruikersnaam</b> en het <b>Wachtwoord</b> op dat gebruikt moet
worden voor het deelnemen aan het gekozen domein gedurende de automatische installatie.
Opmerking: het wachtwoord zal worden opgeslagen als plattetekst zonder opmaak (niet-versleutelde) tekst in het profiel.</p>
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p>Klik op <b>ExpertGeavanceerde instellingen</b> om geavanceerde mogelijkheden zoals WINS-opties of koppelen van persoonlijke directory's op de server uit Active Directory-domeinen in te schakelen.</p>
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p>Schakel <b>PHomersoonlijke directory maken bij aanmelden</b> in als u wilt dat deze bij de eerste aanmelding worden gemaakt.</p>
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
&ExpGeavanceertde instellingen…
10 months ago Eva van Rein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
ExpGeavanceertde instellingen
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words
Total 184 1308
Translated 100.0% 184 1308
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 8, 2018, 3:54 p.m.
Last author Eva van Rein

Activity in last 30 days

Activity in last year