SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-samba-client
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-only
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 7cc6a3634c, 3 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/samba-client/*.po
Translation file po/samba-client/nl.po
When User Action Detail Object
11 months ago none Resource update yast-samba-client/master - Dutch
11 months ago admin Resource update yast-samba-client/master - Dutch
2 years ago none Committed changes yast-samba-client/master - Dutch
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
Persoonlijke map aanHomedirectory maken bij aanmelden
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
GlobalAlgemene Samba-instellingen worden gelezen...
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
GlobalAlgemene Samba-instellingen worden gelezen
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p><b>Gebruikers toestaan hun eigen directory's te delen</b> maakt het voor gebruikers van de groep in <b>Toegestane groep</b> mogelijk om hun directory's te delen met andere gebruikers. Bijvoorbeeld <tt>usgebruikers</tt> voor een lokaal bereik of <tt>DOMEIN%1Gebruikers</tt> voor een domeinbereik. De gebruiker dient er bovendien voor te zorgen dat de permissies van het bestandssysteem de toegang toestaan.</p>
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p>Geef de <b>Gebruikersnaam</b> en het <b>Wachtwoord</b> op dat gebruikt moet
worden voor het deelnemen aan het gekozen domein gedurende de automatische installatie.
Opmerking: het wachtwoord zal worden opgeslagen als plattetekst zonder opmaak (niet-versleutelde) tekst) in het profiel.</p>
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p>Klik op <b>ExpertGeavanceerde instellingen</b> om geavanceerde mogelijkheden zoals WINS-opties of koppelen van persoonlijke directory's op de server uit Active Directory-domeinen in te schakelen.</p>
2 years ago evavanrein Translation changed yast-samba-client/master - Dutch
<p>Schakel <b>Persoonlijke Homedirectory maken bij aanmelden</b> in als u wilt dat deze bij de eerste aanmelding worden gemaakt.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 185 1309
Translated 98.4% 182 1304
Needs editing 1.1% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Feb. 8, 2018, 3:54 p.m.
Last author Eva van Rein

Activity in last 30 days

Activity in last year