When User Action Detail Object
3 months ago admin Resource update yast-squid/master - Albanian
a year ago none Resource update yast-squid/master - Albanian
a year ago none Resource update yast-squid/master - Albanian
a year ago none Committed changes yast-squid/master - Albanian
a year ago EvaVranici New translation yast-squid/master - Albanian
Koha nuk është vendosur në formatin e duhur.
a year ago EvaVranici New translation yast-squid/master - Albanian
Ju duhet të zgjidhni të paktën një ditë.
a year ago EvaVranici New translation yast-squid/master - Albanian
Protokolli nuk mund të jetë bosh.
a year ago EvaVranici Translation changed yast-squid/master - Albanian
Vlerë e pavlefshme.
a year ago EvaVranici New translation yast-squid/master - Albanian
Vlerë e pavlefshme
a year ago EvaVranici New translation yast-squid/master - Albanian
Shprehja e Zakonshme nuk mund të jetë bosh.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 281 1518
Translated 2.5% 7 31
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 28, 2018, 11:36 p.m.
Last author Eva Vranici

Activity in last 30 days

Activity in last year