yast2-drbd is not part of openSUSE Leap 15. It exists only in openSUSE Tumbleweed and enterprise products.
Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

When User Action Detail Object
a year ago none Committed changes yast-drbd/master - Czech
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech

<p><b>Protokol</b></p>
<p>Protokol A: Vstupně-výstupní operace zápis IOu je reportován jakopovažována za dokončenýou, pokud dosáhlbyla provedena na místníhom disku a v místního odchozího zásobník vyrovnávací paměti odesílání protokolu TCP.</p>
<p>Protokol B: Vstupně-výstupní operace zápis IOu je reportován jakopovažována za dokončenýou, pokud dosáhlbyla provedena na místníhom disku a ve vzdáleného zásobníku vyrovnávací paměti.</p>
<p>Protokol C: Vstupně-výstupní operace zápis IOu je reportován jakopovažována za dokončenýou, pokud dosáhl jakbyla provedena na místního takm a vzdálenéhom disku.</p>

<p><b>wfc-timeout</b>: čČekatá se na vypršení odpoččasového limitu připojení.</p>
<p><b>degr-wfc-timeout</b>: čČekatá se na vypršení odpoččasového limitu připojení, pokud byl tento uzel znehodnocedegradovaným cluklasterem.</p>

<p><b>on-io-error</b>: co dělat kdyžUrčuje postup v případě, že nízkoúrovňové zařízení nahlásí vyšším vrstváúrovním chybu IOvstupu nebo výstupu.</p>
<p><b>sndbuf-size</b>: vVelikost odchozího soketového TCP zásobníkuvyrovnávací paměti odesílání soketu TCP.</p>
<p><b>max-buffers</b>: nejvyššMaximální počet požadavků, kterýé můžeají být přiděleny serverem DRBD.</p>

<p><b>timeout</b>: Pokud selže partnerský uzel sému uzlu nepodaří odeslánímat očekávanéhoý paketu s odpovědí s časem 10během uvedeného počtu desetin sekundy, bude partnerský uzel je považován za vypnutý a pak je spojení TCP/IP přerušeno. Totonefunkční a připojení TCP/IP bude ukončeno. Tato hodnota musí být nižší než hodnoty connect-int a ping-int. Výchozí hodnota je 60 =, tj. 6 sekund, jednotka je 0.,1 sekundy.</p>
<p><b>connect-int</b>: čas, kolik má společník na odpověď, pro paket udržení naživu. V případě, že společníkova odpověď není doDoba, kdy má druhá strana čas na odpověď na udržovací paket (keep-alive). Pokud není odpověď druhé strany obdržena během této doby, je doručena, jehá strana považována za vypnutýnefunkční. Výchozí hodnota je 500 ms, výchozí jednotka je 100 ms.</p>
<p><b>ping-int</b>: čas, kolik má společníkDoba, kdy má druhá strana času, na odpověď na udržovacího paketu (keep-alive).</p>

<p><b>max-epoch-size</b>: nNejvyšší počet datových bloků mezi dvěma zápisovými hranicemibariérami zápisu.</p>
<p><b>ko-count</b>: pPokud druhý uzel selže v dokončení jednotlivýchse sekundárnímu uzlu nepodaří dokončit požadaveků na zápis v uvedeném počtujeden zápis po zadaný počet časových limitů, je vypovězloučen z cluklasteru. Výchozí hodnota je 0, která tuto funkci zakazujetj. funkce je vypnutá.</p>
<p><b>rate</b>: Pro zajištění hladkých operací sV zájmu bezproblémového fungování aplikacemi nad DRBD, je možné serveru DRBD lze omezit šířku pásma, která má být použita proou lze použít k synchronizaci naím v pozadí. Výchozí hodnota je 250 KikB/s, výchozí jednotka je KikB/s.</p>
<p><b>al-extents</b>: pParametr, kterým řídíte, jak velkým se může horká velikost aktivní oblasti (aktivní sada) stáy), kterou lze získat. Výchozí počet rozsahů je 127. (minimum: je 7, maximum: je 3843).</p>
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Selhalo vVytvoření adresáře /etc/drbd.d se nezdařilo
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Nastavujiování stavu démona...
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zapisuje seování konfiguraceí LVM...
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Nastavení stavu démona
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zapsat konfiguracie LVM
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zapisují sesat globální nastavení
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Zaápisuje se nastavení konfigurace DRBD
a year ago jakubmuzik Suggestion accepted yast-drbd/master - Czech
Selhalo navracení drbd.conf nazpětVrácení souboru drbd.conf se nezdařilo
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year