Due to the huge amount of packages full translation cannot be achieved here. So it's recommended to only translate the patterns.

Translation status

Strings166
100.0% Translate
Words1816
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Review Checks Suggestions Comments
patterns master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
libreoffice master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
lib master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
python master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
i master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gstreamer master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
n master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
a master
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
yast2 master
0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
perl master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gtk master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
tesseract master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
h master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
rubygem master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
b master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
c master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
e master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
gnome master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
f master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
ghc master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
g master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
golang master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
o master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
z master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
y master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
google master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
leechcraft master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
wx master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
myspell master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
s master
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
u master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
t master
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
texlive-specs master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
r master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mate master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
p master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
php master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
m master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
x master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
kde master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% Translate
libqt master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
k master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
j master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
l master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
aspell master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
d master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
q master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
xfce4 master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
w master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
v master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/openSUSE/packages-i18n
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:openSUSE/packages-i18n.git
Repository branch SLE-15-GA a3d218e
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/packages-i18n/a-sle-15/
File mask*/po/patterns.*.po
Translation file ca/po/patterns.ca.po
When User Action Detail Object
4 months ago None Committed changes packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
El patró de 32 bits que completa devel _kernuceli de desenvolupament.
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
El patró de 32 bits que completa devela _base de deisenvolupament.
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
Aquest paquet ofereixproporciona totes les biblioteques modulades perquè es puguin ser utilitzadesusar en un entorn HPC. Aquestes biblioteques us permeten instal·lar diversos sabors d'MPI en paral·lel. Per utilitzar aquestes bibliotequsar-les, primerles heu de cal carregar-les primer mitjançant l'ordre del mòdul.
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
Aquest paquet proporciona tots els paquets rellevants per desenvolupar aplicacions HPC. Depèn del patró de biblioteques modularitzades HPC. A més, inclou els compiladors de GNU i els paquets de gestió rellevants.
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
Un node de computació comprèn una imatge de programari mínima i, principalment, executa programes de simulació. Els serveis d'aquest node s'haurien de reduir a un mínim i el node S'HA D'instal·lar automàticament. També s'hauria d'instal·lar el patró de les biblioteques modularitzades HPC.
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
Aquest paquet proporciona tots els paquets rellevants per desenvolupar aplicacions HPC. Depèn del patró 'de biblioteques modularitzades HPC'. A més, inclou els compiladors de GNU i els paquets de gestió rellevants.
4 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
Un node de computació es compon d'comprèn una imatge de programari mínima i, principalment, executa programes de simulació. Els serveis d'aquest node s'haurien de reduir a un mínim i el node S'HA D'instal·lar automàticament. També s'hauria d'instal·lar el patró 'de les biblioteques modularitzades HPC'.
5 months ago None Committed changes packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
5 months ago David Medina Translation changed packages-i18n/patterns SLE-15-GA - Catalan
Aquest patró instal·la lels eines espaecífiquets d'inicialització d'instància de Microsoft Azure que ads'usen per recollir metadaden la provisió i la execució de 'instàncies en el marc del núvol (p. ex.: azuremetadata).
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 166 1816
Translated 100.0% 166 1816
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 31, 2018, 5:49 p.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year