SUSE has an in-house translations created by contracted translators in past. The work flow did not allow to merge translations between openSUSE and SLE trees up to now. It caused translation divergence. SLE Merge Robot is an output of the merge effort, and “suggests” to use SLE translation. Please review carefully, and keep standard terminology used in your language. Initial import of yast was created from the community translations, but strings actually missing in the community translation were taken from the contracted SUSE Linux Enterprise translations. These translations are mixed in Weblate. If you are interested in the SUSE Linux Enterprise translations import review, go to ftp://ftp.suse.com/pub/people/sbrabec/yast-translations-sle-contributions/
Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html

Translation status

Strings2378
1.0% Translate
Words41755
0.8%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Other components

Project Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
docs ROOT master
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
web master
0.5% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% Translate
susemanager
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 1.5% 0.0% Translate
docs installation master
63.7% 61.7% 1.7% 5.3% 0.1% 0.0% Translate
spacewalk-client-tools master
100.0% 100.0% 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% Translate
docs upgrade master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs salt master
0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs retail master
3.9% 2.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-sap master
1.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
spacewalk-abrt master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
mgr-daemon master
100.0% 100.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0% Translate
java jsp
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs reference master
0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs quickstart-public-cloud master
39.4% 34.4% 0.0% 2.8% 0.0% 0.0% Translate
yum-rhn-plugin master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java template
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java database
0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs large-deployments master
0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
docs administration master
0.1% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
java nav
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
backend master
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators uyuni-translation@opensuse.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master da5c2eab, 13 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/client-configuration/*.po
Translation file l10n-weblate/client-configuration/cs.po
When User Action Detail Object
yesterday none Committed changes uyuni/docs client-configuration master - Czech
yesterday aleskastner Translation changed uyuni/docs client-configuration master - Czech
Zaškrtávací možnost [guimenu]``Configuration File Deployment`` (nasazení konfiguračního souboru) se zobrazí až po vytvoření aktivačního klíče. Potřebujete-li povolit správu konfigurace, nezapomeňte se vrátit a zaškrtnout políčkotuto možnost.
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Zaškrtávací možnost [guimenu]``Configuration File Deployment`` (nasazení konfiguračního souboru) se zobrazí až po vytvoření aktivačního klíče. Potřebujete-li povolit správu konfigurace, nezapomeňte se vrátit a zaškrtnout políčko.
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Zaškrtnutím možnosti [guimenu]``Configuration File Deployment`` (nasazení konfiguračního souboru) povolíte správu konfigurace pro tento klíč a stisknutím btn:[Update Activation Key] (aktualizovat aktivační klíč) tuto změnu uložíte.
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Stisknutím btn:[Create Activation Key] (vytvořit aktivační klíč) vytvořte aktivační klíč.
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Doporučujeme ponechat nastavení [guimenu]``Universal Default`` (univerzální výchozí) nezaškrtnuté.
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Doporučujeme ponechat [guimenu]``Contact Method`` (způsob kontaktu) nastavený na [guimenu]``Default`` (výchozí).
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Vyberte podřízené kanály, které potřebujete (například povinné nástroje {susemgr} a aktualizační kanály).
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
Další informace viz xref:reference:admin/setup-wizard.adoc#vle.webui.admin.wizard.products[] a xref:administration:custom-channels.adoc[].
yesterday aleskastner New translation uyuni/docs client-configuration master - Czech
V rozbalovacím seznamu [guimenu]``Base Channels`` (základní kanály) vyberte příslušný základní kanál softwaru a povolte používání souvisejících podřízených kanálů.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 2378 41755
Translated 1.0% 24 328
Needs editing 0.1% 2
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Oct. 27, 2020, 5:29 p.m.
Last author Aleš Kastner

Activity in last 30 days

Activity in last year