Rendered Uyuni documentation: https://www.uyuni-project.org/uyuni-docs/uyuni/index.html - Rendered SUSE Manager documentation: https://documentation.suse.com/external-tree/en-us/suma/4.1/suse-manager/index.html
Language Translated Words Needs editing Checks Suggestions Comments
Chinese (China)
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Czech
6.6% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
Spanish
100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project website https://uyuni-project.org
Mailing list for translators uyuni-devel@opensuse.org
Instructions for translators https://github.com/uyuni-project/uyuni/wiki/Translating-Uyuni-to-your-language
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GFDL-1.2-only
Repository git@github.com:uyuni-project/uyuni-docs.git
Repository branch master c0da641e, 9 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/uyuni/docs-installation-master/
Filemaskl10n-weblate/ROOT/*.po
Number of strings 273
Number of words 11232
Number of languages 3
Number of source strings 91
Number of source words 3744
When User Action Detail Object
4 days ago none Committed changes uyuni/docs ROOT master - Czech
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs ROOT master - Czech
Tuto licenci jsme navrhli, abychom ji mohli používat pro manuály svobodného softwaru, protože svobodný software vyžaduje bezplatnou dokumentaci: bezplatný program by měl být dodáván s manuály poskytujícími stejnou svobodu jako software. Tato licence se však neomezuje pouze na softwarové příručky; lze ji použít pro jakoukoli textovou práci, bez ohledu na téma, nebo zda je vydána jako tištěná kniha. Tuto licenci doporučujeme hlavně pro díla, jejichž účelem je poučení nebo na něž se odkazuje.
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs ROOT master - Czech
Tato licence je jakýmsi "copyleftem", což znamená, že odvozená díla dokumentu musí samy být bezplatné ve stejném smyslu. Doplňuje GNU General Public License, což je "copyleftová" licence určená pro svobodný software.
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs ROOT master - Czech
Účelem této licence je učinit z manuálu, učebnice nebo jiného funkčního a užitečného dokumentu "bezplatný" ve smyslu svobody: zajistit každému skutečnou svobodu jeho kopírování a opětovného šíření, ať už s jeho komerční úpravou nebo nekomerčně či bez jakýchkoli úprav. Tato licence sekundárně zachovává pro autora a vydavatele způsob, jak získat uznání za jejich práci, aniž odpovídají za úpravy provedené jinými.
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs ROOT master - Czech
0. PREAMBULE
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs ROOT master - Czech
Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Každý má právo kopírovat a distribuovat doslovné kopie tohoto licenčního dokumentu, ale jeho změna není povolena.
4 days ago aleskastner New translation uyuni/docs ROOT master - Czech
GNU bezplatná dokumentační licence
4 days ago aleskastner New contributor uyuni/docs ROOT master - Czech
11 days ago MichaelCalmer Component unlocked uyuni/docs ROOT master
11 days ago MichaelCalmer Component locked uyuni/docs ROOT master
Browse all component changes

Activity in last 30 days

Activity in last year