Translation status

Strings131
100.0% Translate
Words1278
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-bootloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Suggestions to improve translation can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation is using bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master e606031462
Repository with Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
File maskpo/bootloader/*.po
Translation file po/bootloader/ca.po
When User Action Detail Object
3 days ago None Committed changes yast-bootloader/master - Catalan
3 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Inhabilita el multifil simultani</b><br>
Per inhabilitar la compartició de nuclis físics a través de més nuclis virtuals.
3 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
Inhabilita el &multifil simultani
5 days ago None Resource update yast-bootloader/master - Catalan
8 days ago None Committed changes yast-bootloader/master - Catalan
10 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
Ha fallat instal·lar el GRUB2 al dispositiu.
Ordre "%{command}".
Sortida de l'error: %{stderr}
10 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
<p><big><b>Ordre dels discs</b></big><br>Edita l'ordre dels discs</b>
Permet especificar l'ordre dels discs segons l'ordre al BIOS, utilitzeu.
Useu els botons <b>Amunt</b> i <b>Avall</b> per reordenar-los.
Per afegir un disc, premeu <b>Afegeix</b>.
Per suprimir un disc, premeu <b>Suprimeix</b>.</p>
10 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Secció d'arrencada per defecte</b> selecciona la secció per defecte per a l'arrencada.
Si encara no s'ha generat cap secció ( p. e. durant la instal·lació)
la casella és buida i el valor per defecte el tria el mateix grub2.</p>
10 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
<p>Quan s'u<b>Usa una consola gràfica</b>, essi es marca, permet usar diferents resolucions de pantalla. L'opció <tt>auto</tt> intenta trobar la millor quan s'inicia l'arrencada.</p>
<p>Quan s<b>Usa una consola de sèrie</b>, si es marca, redirigeix la sortida de l'usa una consola de sèrie, la sortida de l'arrencada s'imprimirà enarrencada a un dispositiu de sèrie com ara <tt>ttyS0</tt>. Com a mínim cal especificar l'opció <tt>--unit</tt> i la sintaxi completa és la següent: <tt>%s</tt>. Les altres parts són opcionals i, si no s'estableixen, s'usen els valors per defecte. El terme <tt>NÚM</tt> a les ordres significa un número positiu com ara 8. Paràmetres d'exemple: <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
10 days ago David Medina New translation yast-bootloader/master - Catalan
<p><b>Protegeix el carregador d'arrencada amb contrasenya</b><br>
A l'arrencada, la modificació o fins i tot la càrrega de qualsevol entrada requerirà la contrasenya. Si hi ha marcat <b>Només protegeix la modificació de l'entrada</b>, no es restringirà la càrrega de cap entrada, però modificar entrades sí que requerirà la contrasenya (aquesta era la manera com el GRUB 1 es comportava). Com a efecte col·lateral d'aquesta opció, s'afegeix rd.shell=0 als paràmetres del nucli, per evitar un accés no autoritzat a l'«initrd shell».<br> El YaST només acceptarà la contrasenya si la repetiu a <b>Torneu escriure la contrasenya</b>. La contrasenya s'aplica a l'usuari arrel del GRUB2, que és diferent que el de l'arrel de Linux. Actualment el YaST no admet altres usuaris del GRUB2. Si els necessiteu, useu un script de GRUB2 separat.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 131 1278
Translated 100.0% 131 1278
Review 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change March 15, 2019, 10:59 a.m.
Last author David Medina

Activity in last 30 days

Activity in last year