Translation status

Strings135
100.0% Translate
Words1459
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-bootloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 3cd41d99a5, 4 hours ago
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/bootloader/*.po
Translation file po/bootloader/sk.po
When User Action Detail Object
3 weeks ago none Resource update yast-bootloader/master - Slovak
a month ago none Committed changes yast-bootloader/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Štart systému z MBR nefunguje spoločne so súborovým systémom bBtrfs a popisom disku GPT
bez oddielu bios_grub.

Aby ste vyriešili tento problém,

-
vytvorte bios_grub oddiel, alebo
-
použite akýkoľvek rozšírený súborový systém Ext pre oddiel štartu systému, alebo
-
neinštalujte stage 1 nado MBR.
a month ago none New string to translate yast-bootloader/master - Slovak
a month ago none Resource update yast-bootloader/master - Slovak
2 months ago none Committed changes yast-bootloader/master - Slovak
2 months ago FerdinandGalko Translation uploaded yast-bootloader/master - Slovak
<p><b>Obmedzenia CPU</b><br>
Voľba vyberie, ktoré predvolené nastavenia sa majú použiť na obmedzenia
postranných kanálov CPU. Úplný popis je v našom technickom informačnom
dokumente TID 7023836. K dispozícii sú nasledujúce voľby:<ul>
<li><b>Auto</b>: Táto voľba povoľuje všetky obmedzenia potrebné pre váš model CPU.
Toto nastavenie môže ovplyvniť výkon do určitej miery v závislosti od modelu CPU
a pracovného zaťaženia. Poskytuje všetky bezpečnostné obmedzenia, ale nechráni
pred útokmi naprieč vláknami CPU.</li>
<li><b>Auto + Žiadne SMT</b>: Táto možnosť umožňuje všetky vyššie uvedené obmedzenia
v "Auto" a tiež zakáže simultánny multithreading, aby sa predišlo
útokom postranných kanálov naprieč viacerými vláknami CPU. Toto nastavenie môže
ďalej ovplyvniť výkonnosť v závislosti od vašej
pracovnej záťaže. Toto nastavenie poskytuje úplný súbor dostupných bezpečnostných obmedzení.</li>
<li><b>Vypnuté</b>: Všetky obmedzenia CPU sú zakázané. Toto nastavenie nemá žiadny vplyv
na výkon, ale útoky postranných kanálov proti vášmu CPU sú možné v závislosti
od modelu CPU.</li>
<li><b>Ručné</b>: Toto nastavenie nešpecifikuje úroveň obmedzenia a ponecháva
toto ako je predvolené jadrom. Správca môže pridať ďalšie voľby obmedzenia
v prvku <i>príkazový riadok jadra</i>.
Všetky špecifické voľby obmedzení CPU je možné nastaviť ručne.</li></ul></p>
2 months ago none Committed changes yast-bootloader/master - Slovak
2 months ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Obmedzenia CPU
2 months ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Ručne
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 135 1459
Translated 100.0% 135 1459
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change May 30, 2019, 11:32 a.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year