Translation status

Strings150
100.0% Translate
Words1720
100.0%
Approved
Good
Failing checks
Needs editing

Project Information

Project website https://github.com/yast/yast-bootloader
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license GPL-2.0-or-later
Repository git@github.com:yast/yast-translations.git
Repository branch master 20a39125e8, yesterday
Repository containing Weblate translations https://l10n.opensuse.org/git/yast-base/master/
Filemaskpo/bootloader/*.po
Translation file po/bootloader/sk.po
When User Action Detail Object
yesterday none Resource update yast-bootloader/master - Slovak
a month ago none Committed changes yast-bootloader/master - Slovak
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
ŠtartovZapíszdo &Master Boot Record (%s)
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
ŠtartovZapíszna rozšír&enéhoý oddielu (%s)
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Štar&tovať systém zZapísať na logickéhoý oddielu (%s)
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Štar&tovať systém zZapísať na oddielu (%s)
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Umiestnenie správckódu štartu systému
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Použiť &sSériovúá konzolua
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
Použiť &gGrafickúá konzolua
a month ago FerdinandGalko New translation yast-bootloader/master - Slovak
<p><b>Použiť gGrafickúá konzolua</b> umožňuje pri zaškrtnutí používať rôzne rozlíšenia displeja. Voľba <tt>auto</tt> sa snaží nájsť to najlepšie pri spustení štartu systému.</p>
<p><b>Použiť sSériovúá konzolua</b> presmeruje pri zaškrtnutí výstup štartu systému na sériové zariadenie, ako je <tt>ttyS0</tt>. Aspoň voľba <tt>--unit</tt> musí byť špecifikovaná a úplná syntax je <tt>%s</tt>. Ostatné časti sú voliteľné, a ak nie je sú nastavené, použijú sa predvolené hodnoty. <tt>NUM</tt> v príkazoch znamená kladné číslo, ako je napr. 8. Vzorové parametre sú <tt>serial --speed=38400 --unit=0</tt>.</p>
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words
Total 150 1720
Translated 100.0% 150 1720
Needs editing 0.0% 0
Failing check 0.0% 0

Last activity

Last change Nov. 19, 2020, 5:47 p.m.
Last author Ferdinand Galko

Activity in last 30 days

Activity in last year